Studiegids

nl en

Antieke Godsdiensten

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is. Voor meer informatie, neem contact op met de studiecoordinator

Beschrijving

De antieke Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de religies van Grieken en Romeinen, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Leerdoelen

Transferable skills

Na afronding van dit college:

  • Heeft de student geoefend met het reconstrueren van werelden van ideeën en handelingen uit een ver verleden op basis van zeer fragmentarisch bronnenmateriaal

  • Heeft de student geleerd verbanden te leggen tussen het specifieke van dat materiaal en grote historische en godsdienstwetenschappelijke vragen

  • Heeft de student inzicht verworven in de vertekening van het beeld van antieke religies in de Europese cultuur- en godsdienstgeschiedenis en manieren geoefend om die vertekening in wetenschappelijk werk en in de eigen perceptie te herkennen en kritisch te bevragen

  • Heeft de student geoefend in het schrijven van academisch Nederlands

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

  • Drie schrijfopdrachten tijdens de colleges (40 %)

  • Tentamen (60 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen:

  • Drie schrijfopdrachten (40%)

  • Tentamen (60%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

De literatuur bestaat uit delen van handboeken en teksten die via de digitale UB beschikbaar zijn. Er is geen studieboek dat moet worden aangeschaft. Boeken die niet digitaal beschikbaar zijn worden geplaatst op een collegeplank.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Inschrijven Studeren à la carte

Aanmelden voor A la carte

Inschrijven Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Geen