Studiegids

nl en

Klanken van de Wereld

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De cursusbeschrijving is onder voorbehoud

Geen.

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen: medeklinkers, klinkers, toon.
Er wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1 uur oefensessie waarbij de studenten zelf oefenen om de klanken te maken. Het college wordt ondersteund met een speciaal ontworpen digitale cursus die hen helpt om de klanken te leren herkennen en te benoemen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met oefensessies.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen: 60%
Dictee: 20%
Mondeling: 20%
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze onderdelen. Alle toetsen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

niet van toepassing

Inschrijven

Enrolment through My Studymap is mandatory

Studenten worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies

Opmerkingen

niet van toepassing