Studiegids

nl en

Klassiek Chinees 2

Vak
2022-2023

Toegangseisen

BA1-college Klassiek Chinees 1 (of voorheen: BA1-college Klassiek Chinees keuzevak).

Beschrijving

Dit college is een verdere kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin schrijvers, dichters, bestuurders en vele anderen eeuwenlang hebben geschreven. Het college bestaat uit het lezen, ontleden en vertalen van Klassiek Chinese teksten van uiteenlopende genres en periodes. Zo bouw je je karakterkennis verder op, versterk je je beheersing van de grammatica en verbeter je je leesvaardigheid. Ook oefen je in het zelfstandig opzoeken van karakters in woordenboeken.

Leerdoelen

 • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

 • beheersing van de Klassiek Chinese basisgrammatica

 • vaardigheid in het ontleden van Klassiek Chinese zinnen

 • vaardigheid in het gebruik van Chinees-Engelse woordenboeken

 • vaardigheid in het vertalen van het Klassiek Chinees naar het
  Nederlands

 • vaardigheid in het vertalen van teksten uit diverse periodes en genres

 • kennis op het gebied van de traditionele Chinese geschiedenis,
  literatuur, cultuur

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van studenten wordt door de docenten geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen hoogstens vier bijeenkomsten missen. Wie meer dan vier keer afwezig is geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de lessen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet of onvolledig heeft voorbereid, kan de toegang tot de les worden ontzegd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Een goede voorbereiding houdt onder meer in dat studenten het lesboek (geen fotokopie of scan) meenemen naar de les en het huiswerk hebben gemaakt. Meer uitleg over voorbereiding staat in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • karaktertoets 1 (10%)

 • karaktertoets 2 (10%)

 • tussentoets (20%)

 • eindtoets (60%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

De eindtoets moet voldoende zijn om dit college te halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toetsen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2019.

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Shih-chiu Liang. Far East Chinese-English Dictionary. Taipei: Far East, 1993.

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011.

Inschrijven

Meld je aan bij de docent (zie rechtsbovenin). Studenten worden voor dit college ingedeeld in groepen door de docent en automatisch ingeschreven in uSis.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen