Studiegids

nl en

Must reads: Leseliste ab 1700

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en responsiecollege wordt een groot aantal werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het college worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis;

 • beschikken over een globaal inzicht in en over basiskennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Toetsing en weging

Toetsing

Vier deeltoetsen, waarvan twee schriftelijke, een presentatie en een mondeling.

Weging

 • Eerste schriftelijke deeltoets (20%)

 • Tweede schriftelijke deeltoets (20%)

 • Presentatie (20%)

 • Mondeling (40%)

Herkansing

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

 • Leeslijst zal via brightspace bekend worden gemaakt

 • Benedikt Jeßing, Ralph Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, (2007): Stuttgart: J.B. Metzler.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

geen.