Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Maar de ‘grootste’ is misschien misleidend. Het gaat om een werkstuk dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid.

Leerdoelen

De student dient met het werkstuk aan te tonen dat zij nagenoeg zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen en haar bevindingen helder kan verwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

N.v.t.

Weging

N.v.t.

Herkansing

N.v.t.

Inzage en nabespreking

N.v.t.

Literatuurlijst

n.v.t

Inschrijven

N.v.t.

Contact

Jouw begeleider of dr. J.J.M. Houwen indien nog geen begeleider.

Opmerkingen

-