Studiegids

nl en

Scriptieseminar Filosofie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Het scriptieseminar is verplicht voor bachelorstudenten Filosofie die in het tweede semester gaan werken aan hun BA-eindwerkstuk en zich hebben aangemeld voor scriptiebegeleiding. Het seminar staat niet open voor andere studenten.

Een student heeft toegang tot het scriptieseminar en kan starten met het eindwerkstuk als ten minste 120 EC van het bachelorprogramma is afgerond en ten minste één BA3-cursus uit de gekozen afstudeerrichting succesvol is afgesloten.

Beschrijving

Het scriptieseminar ondersteunt het schrijfproces van studenten die werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het eindwerkstuk wordt geschreven onder begeleiding van een scriptiebegeleider, met wie alle relevante afspraken worden gemaakt over inhoud en planning van het werkstuk. Het scriptieseminar vervangt de begeleider niet, maar biedt aanvullende ondersteuning. Onzekerheid, ambitie, perfectionisme en andere zaken kunnen voor vervelende vertragingen zorgen: het seminar helpt om zo snel mogelijk te beginnen met schrijven; om een goed en werkbaar onderzoeksprobleem en -plan te vinden; om je werk aan anderen te laten lezen en om de voortgang te bespreken met medestudenten.

Het scriptieseminar bestaat uit zes bijeenkomsten. Daarin wordt aandacht besteed aan: leren uit welke elementen een goede scriptie bestaat; vinden en gebruiken van relevante literatuur (in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek); leren wat een goed onderzoeksprobleem en werkplan is; mondeling presenteren van voortgang en problemen; reviewen en gereviewd worden van het werk van jou en je medestudenten; oriëntatie op mogelijkheden na de bachelor, zoals weten wat je wilt, het maken van keuzes (bijvoorbeeld voor een master) en het opbouwen van een CV (in samenwerking met Career Services).

Leerdoelen

De student die het seminar succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • te leren wat een goed scriptieonderwerp inhoudt, en op verschillende manieren het eigen onderwerp te ontwikkelen (presenteren, discussiëren, schrijven en reviewen);

  • zo snel mogelijk te beginnen met het daadwerkelijke schrijfproces en vertragingen te vermijden;

  • een realistisch onderzoeksprobleem, werkplan en theoretisch kader (op tijd) te ontwikkelen;

  • opbouwende kritiek te kunnen geven en ontvangen middels peer-review;

  • regelmatig de voortgang te bespreken en te beschrijven;

  • te leren wat de basiselementen zijn van een goede scriptie, zoals: wat is een goed onderzoeksprobleem (onderzoeksvraag, relevantie, hypothese)? Uit welke elementen moet een goede inleiding / body / conclusie in elk geval bestaan?

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Het scriptieseminar is een verplicht onderdeel van het schrijven van het BA-eindwerkstuk (10 EC). Het scriptieseminar heeft geen formele toetsing, maar aanwezigheid, voorbereiding en actieve participatie zijn vereist om te kunnen worden toegelaten tot het bachelorexamen.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.