Studiegids

nl en

Expression écrite

Vak
2022-2023

Toegangseisen

 • Het college Expression écrite is toegankelijk voor alle tweedejaars Frans.

 • Het tentamen Grammaire/Vocabulaire is echter alleen toegankelijk indien Grammaire et vocabulaire I en II behaald zijn.

 • Studenten die Grammaire et Vocabulaire I en/of II nog niet gehaald hebben, volgen het college Expression écrite en maken de verplichte schriftelijke opdrachten en het werkstuk. Zij kunnen meedoen met de herkansing van het tentamen, die plaatsvindt na de eerste kans van het tentamen Grammaire et Vocabulaire II.

 • Voorwaarde voor deelname aan het hertentamen is dat alle schriftelijke onderdelen van het vak Expression Ecrite in januari voldoende zijn afgesloten.

 • Als het tentamen wordt herkanst en niet wordt gehaald, kunnen de resultaten voor de schriftelijke onderdelen van het vak voor het volgende jaar blijven staan.

Beschrijving

Hoofddoel van deze cursus is om je schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te verbeteren. Op vele manieren leer je beter schrijven, in beter Frans maar ook op gestructureerde en wetenschappelijke manier. Het college bestaat enerzijds uit een deel grammatica (Logigram) en vocabulaire (beide in zelfstudie), anderzijds uit een deel schrijfvaardigheid, waar je samenvattende en argumenterende teksten leert schrijven over maatschappelijke en culturele onderwerpen en teksten uit het Nederlands in het Frans leert vertalen.

Leerdoelen

 • Het niveau C1 bereiken in Franse schriftelijke taalvaardigheid;

 • Het herhalen en verdiepen van grammatica- en vocabulairekennis;

 • Een compte-rendu en een synthèse kunnen schrijven van Franse journalistieke teksten;

 • Een argumenterend academisch werkstuk kunnen schrijven op C1 niveau over een onderwerp betreffende de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Bij dit werkcollege is aanwezigheid verplicht.
  Men kan maximaal twee keer afwezig zijn (met een geldige reden). In dat geval kan een compenserende opdracht worden opgelegd.

 • Zelfstandig oefenen (Logigram)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Logigram: 5% van het eindcijfer

 • Schriftelijke opdrachten (compte rendu, synthèse): voldoende resultaat voorwaarde om deel te nemen aan het tentamen)

 • Schriftelijk tentamen grammatica en vocabulaire: 35% van het eindcijfer (minimum 5,5)

 • Werkstuk: 60% van het eindcijfer (minimum 5,5)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alle onderdelen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus Expression écrite 2021-22 (via Studiepunt)

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008 •* Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans*, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Chr. De Kok & Ariane Leeuwin-van de Ven, Nieuwe Praktische wenken bij de studie van de Franse taal, met oefeningen (Boekenservice, 2014). Oudere uitgave ook toegestaan.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.