Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 2A

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten. Studenten GLTC volgen dit college als zij geen eindexamen Grieks hebben gedaan en niet de keuzevakken Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 met succes hebben afgerond. De overige studenten volgen Grieks taalverwerving 2 (B/C groep).

Voor keuzevakstudenten biedt de opleiding de keuzevakken Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 aan. Voorkennis van het Grieks is voor die vakken niet vereist.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Grieks taalverwerving 1a. In het tweede college wordt de bestudering van de reader Grieks voor iedereen voortgezet en afgerond.

De opzet is verder geheel gelijk aan die van Grieks taalverwerving 1a, in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. Tijdens dit college wordt het verwerven van een basiswoordenschat en kennis van stamtijden afgerond. Aan het eind van het college is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, taalontwikkeling, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek;

 • gedegen basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden.

Vaardigheden

De student leert:

 • een vertaling van gelezen of onvoorbereide tekst te formuleren;

 • open vragen te beantwoorden over morfologische en syntactische verschijnselen in een Griekse tekst en over de inhoud van deze tekst

 • actief te participeren in de discussie gedurende de colleges (mondelinge presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Heuristische opdracht in de Universiteitsbibliotheek (10%);

 • Tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een stukje onvoorbereide tekst ter vertaling (30%);

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en stamtijden, en uit een stukje onvoorbereide tekst ter vertaling (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.

Herkansing

De tussentoets en de eindtoets kunnen apart worden herkanst, de bibliotheekopdracht niet.

Inzage en nabespreking

De toets zal worden nabesproken bij een van de bijeenkomsten in het kader van het Mentoraat (Academische vaardigheden).

Literatuurlijst

Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (Readeronline)

De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan

J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

De colleges zijn verplicht. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.