Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Aan het schrijven van het eindwerkstuk kan pas worden begonnen na afronding van het eerste accentcollege in de desbetreffende discipline:

 • Onderzoeksmethodologie: Geschiedenis

 • Onderzoeksmethodologie: Taalkunde

 • Onderzoeksmethodologie: Culturele Analyse

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend door de scriptiebegeleider en de tweede lezer. De omvang bedraagt 10 ECTS (10000 woorden).
Begeleiding vindt niet plaats in de maand juli.

Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je het e-mailadres van de BAthesis in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer. Daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar worden geupload in het scriptierepositorium.

Leerdoelen

In staat zijn om zelfstandig onderzoek te doen op basis van literatuur en de resultaten van dit onderzoek vast te leggen in een wetenschappelijk werkstuk.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch denken

 • Creatief denken

 • Integriteit

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Zelfstandig onderzoek in overleg met begeleider

 • Deelname aan scriptieseminar

Toetsing en weging

Gesprekken en eindwerkstuk (100%)

Herkansing

In overleg met de supervisor kan het werkstuk verbetert worden.

Literatuurlijst

In overleg met begeleider voor betreffend thema.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de scriptiebegeleider en/of met de studieadviseur.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.