Studiegids

nl en

Nederlandse letterkunde 1: Van Middeleeuwen tot Verlichting, Cultuurwetenschap II

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting (de periode tot grofweg 1800). Welke functies vervulden teksten als Karel ende Elegant, Beatrijs en Lanseloet van Denemarken in de toenmalige samenleving? Waarom zijn de toneelstukken van Joost van den Vondel zo beroemd? Welke andere auteurs en werken behoren nog altijd tot de canon, en waarom is dat eigenlijk zo? De studenten lezen gedichten, verhalen en toneel. Ze bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens het college behandeld worden. Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en de belangrijkste werken en schrijvers van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting (periode tot 1800).

 • Inzicht in de ontwikkelingsgang van de oudere Nederlandse letterkunde.

 • Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire werken in hun historische en culturele context, en het vermogen om stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Een excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen in studieweek 40%

 • Tentamen aan einde semester 40%

 • Klein werkstuk 20%
  Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.
  Let op: voor de tentamens moet minimaal een 5,0 worden gehaald om het met de andere onderdelen te kunnen compenseren.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Beide tentamens kunnen tijdens één toetsmoment herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

 • Website www.literatuurgeschiedenis.nl

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.