Studiegids

nl en

Nieuwegyptisch

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Lectuur Middelegyptisch te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot het Nieuwegyptisch (de gangbare schrijftaal vanaf de late 14de tot in de 7de eeuw v. Chr.) door middel van (1) een grammaticale inleiding en (2) tekstlectuur. De te lezen teksten stammen vooral uit de Ramessidentijd.

Leerdoelen

  • Elementaire leesvaardigheid en grammaticale kennis.

  • Leren Nieuwegyptische teksten correct translitereren en vertalen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1e, I.2a, IV.1a

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Tweemaal een schriftelijk tentamen: na blok 3 een grammaticale toets (telt voor 30%); na blok 4 een transliteratie en vertaling van een nog niet eerder gelezen tekst (telt voor 70%).
De grammaticale toets wordt niet herkanst; de eindtoets alleen wanneer aan beide toetsen is deelgenomen. Daarnaast geldt aanwezigheidsplicht, en wordt actieve deelname aan de colleges verwacht.

Herkansing

De toets na blok 4 kan worden herkanst; het cijfer telt dan opnieuw voor 70% mee in het totaal.

Literatuurlijst

Een syllabus samengesteld door A. Egberts, Beknopte inleiding tot het Nieuwegyptisch, beschikbaar op Brightspace. Aanvullend materiaal wordt uitgereikt op het college.
De te lezen Nieuwegyptische teksten worden op het college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cusus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

  • Deze cursus is in combinatie met de cursus Old Egyptian een ingangseis voor de cursus Hiëratische paleografie. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Hiëratische paleografie pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Old Egyptian (Klassiek Egyptisch) en Nieuwegyptisch met goed gevolg zijn afgelegd.