Studiegids

nl en

Klassiek Egyptisch

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift en Lectuur Middelegyptisch.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding in de Oudegyptische taalfase, van het Egyptische Oude Rijk, en een verdere verdieping van de kennis van het Middelegyptisch. De term Klassiek Egyptisch wordt gebruikt voor beide taalfasen tesamen. De speciale kenmerken van de Oudegyptische grammatica in vergelijking met het Middelegyptisch zullen worden bestudeerd aan de hand van de lectuur van een reeks teksten. Er worden religieuze teksten gelezen, met name Piramidenteksten (Pyramid Texts) en Sarcofaagteksten (Coffin Texts), en ook een selectie van autobiografische teksten, met name uit het Oude Rijk.

Leerdoelen

Kennis van de basiskenmerken van de oudste Egyptische teksten, wat betreft grammatica en vocabulaire.
Kennis van de oudste religieuze tekst-corpora, met name de Piramideteksten en Sarcofaagteksten.
Inzicht in verschillende genres teksten.
Kennis van de belangrijkste hulpmiddelen bij het lezen van het Oudegyptisch, met name grammatica’s en woordenboeken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Actieve participatie (10%)
Deeltoets: transliteratie en vertaling van een bekende en ook een ongeziene tekst in het Oudegyptisch, met woordenboek (30%)
Eindtentamen: transliteratie en vertaling van ongeziene tekst(fragment)en in het Oud- en Middelegyptisch, met woordenboek (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De eerste deeltoets kan niet worden herkanst; het hertentamen telt voor 90% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • R. Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. (2800 bis 950 v. Chr.) Die Sprache der Pharaonen. (2015, of eerdere editie)
    Aanvullende literatuur wordt verstrekt tijdens het college.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Dit college vormt samen met de cursus Nieuwegyptisch de toelatingseis voor Hiëratische paleografie.