Studiegids

nl en

Hiëratische paleografie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Klassiek Egyptisch en Nieuwegyptisch

Beschrijving

Kennismaking met het hiëratische schrift, gedurende de Faraonische tijd het schrift voor documentaire, literaire en religieuze teksten. De op het college behandelde teksten (literaire en administratieve teksten en brieven) stammen uit de periode vanaf het late Oude Rijk tot het einde van het Nieuwe Rijk. Naast de lectuur van het hiëratisch zelf zal aandacht worden besteed aan vorm en functie van hiëratische papyri.

Leerdoelen

  • Hiëratische teksten correct kunnen transcriberen en vertalen

  • Ervaring opdoen in het werken met originele handschriften

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1e, I.2a, IV.1a

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Toetsing en weging

Tussentoets (na blok 1) waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Middenrijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald (telt voor 40%). Eindtentamen waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Nieuwerijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald (60%).

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst; het cijfer telt dan opnieuw voor 60% mee in het totaal.

Literatuurlijst

  • G. Möller, Hiëratische Paläographie. Die Aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der Fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit I-II, Leipzig 1927 (te verkrijgen bij het Studiepunt als “syllabus Hiëratische paleografie”, 2 delen);

  • J. Černý, Paper and Books in Ancient Egypt, Chicago 1985 (1ste d. 1952);

  • A.H. Gardiner, The Transcription of New Kingdom Hieratic, Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929), 48-55;

  • E.F. Wente, Scripts: Hieratic, in: D.B. Redford ed., The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt 3, Oxford etc. 2001, 206-210.

  • De te lezen hiëratische teksten worden op het college bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen