Studiegids

nl en

Russische leesvaardigheid 3

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niveau B2, Europees Referentiekader.

Beschrijving

Voor dit onderdeel leest de student zelf 500 pagina’s Russisch. Tenminste 300 daarvan zijn ontleend aan de “hoge” Russische literatuur (roman of verhalen naar keuze); de overige 200 pagina’s kunnen worden toegespitst op het thema van het BA-werkstuk (bijvoorbeeld specialistische artikelen over een bepaald geschiedkundig, politiek, taalkundig, literair of historisch onderwerp). De keuze van de geselecteerde teksten dient vooraf aan de docent te worden voorgelegd.

Leerdoelen

Een beter tekstbegrip en een hoger leestempo ontwikkelen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling tentamen waarbij de student(e) enkele willekeurige fragmenten uit de door hem(haar)zelf samengestelde leeslijst worden voorgelegd. Deze moet hij/ zij zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) min of meer letterlijk kunnen vertalen. Een afspraak voor het tentamen kan op elk willekeurig moment worden gemaakt.

Herkansing

Herkansen is mogelijk.

Inzage en nabespreking

Direct na het mondelinge tentamen.

Literatuurlijst

In overleg met de docent.

Inschrijven

Je schrijft je voor dit zelfstudievak alleen in voor het tentamen. Inschrijven daarvoor via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.