Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Taalbeschrijving

Vak
2022-2023

Beschrijving

Het eindwerkstuk is de wetenschappelijke finale van de studie Taalwetenschap. De student kiest in overleg met docenten een taalkundig domein, een vraagstelling op dat domein en een begeleider, en maakt een werkplan. Deze keuzes markeren de specialisatie van de student. De activiteiten monden uit in een uitvoerig schriftelijk werkstuk. Dit werkstuk anayseert het gekozen probleem, doet verslag van studie naar de bestanddelen van de vraagstelling en levert op basis daarvan een oorspronkelijke bijdrage aan een oplossing. De nadruk ligt op scherpte en diepgang van de taalkundig analyses en redeneringen. Tijdens de werkzaamheden vindt regelmatig overleg plaats met de begeleider. Het werkstuk wordt uiteindelijk gepresenteerd in een colloquium.

De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 10000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website.

De opleiding organiseert in het tweede semester een scriptieseminar, waarin studenten begeleiding krijgen bij het schrijven van het BA-eindwerkstuk. Het seminar heeft alleen betrekking op vorm, opzet, uitwerking en presentatie van het eindwerkstuk. Er zijn een aantal bijeenkomsten tijdens het tweede semester en een informatieve bijeenkomst tijdens het eerste semester. Studenten die in het eerste semester hun BA-eindwerkstuk willen schrijven, worden doorverwezen naar het facultaire scriptieseminar van het [facultaire scriptieseminar]. (https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/schrijven-van-papers-en-scriptie/geesteswetenschappen/taalwetenschap-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=taalwetenschap-ba#tab-2). Deelname aan een scriptieseminar is verplicht en maakt deel uit van de 10 EC voor het eindwerkstuk. Voor het scriptieseminar is een aparte pagina in de studiegids opgenomen.

Studenten dienen hun onderwerp en begeleider goed te laten keuren door de examencommissie door middel van een online formulier. Deadline voor het indienen van het formulier is 15 september voor studenten die hun scriptie in het eerste semester schrijven en 15 februari voor studenten die hun scriptie in het tweede semester schrijven.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

BA-eindwerkstuk 100%
Kan eenmalig worden herkanst, herziende versie moet 10 dagen na het ontvangen van het cijfer worden ingeleverd.

Literatuur

Naar keuze van het onderwerp

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies