Studiegids

nl en

Demotische Papyrologie II

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Demotische Papyrologie I of vergelijkbaar niveau (dit wordt getoetst).

Beschrijving

Lezing van Demotische religieuze, literaire en administratieve teksten zonder bijbehorende edities. Tevens lezing van ongepubliceerde papyri. Studenten moeten met behulp van de verschillende woordenboeken en paleografische hulpmiddelen zelf tot de juiste lezing kunnen komen en moeten dit ook kunnen motiveren.

Leerdoelen

Na de inleiding Demotische Papyrologie I leren studenten hier echt Demotisch lezen en vertrouwen op hun eigen kennis en vaardigheden. Het voornaamste doel is dat zij een kritische blik ontwikkelen die hen in staat stelt Demotische bronnen geheel zelfstandig aan te pakken. Van studenten wordt tevens verwacht dat zij in staat zijn de gelezen bronnen te plaatsen in de context van Egypte in de Late Tijd en de Ptolemeïsche Periode.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • take home-tentamen

Studenten krijgen een week (40 uur) de tijd om een voor hen onbekende tekst zo goed mogelijk te lezen. Het gaat er hierbij niet om dat ze alles foutloos doen, maar zeker ook dat de redeneringen en de verwijzingen kloppen.

Het eindcijfer wordt bepaald door aanwezigheid, voorbereiding en deelname (50%) en het schriftelijke tentamen (50%). Beide moeten in elk geval voldoende zijn.

Herkansing

De herkansingsopdracht wordt in overleg met docent bepaald.

Literatuurlijst

J.H. Johnson, Thus Wrote 'Onchsheshonqy: An Introductory Grammar of Demotic (2000) (gratis te downloaden van de website van het Oriental Institute in Chicago)
Mark Depauw, A Companion to Demotic Studies (1997)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Registration Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registration Contractonderwijs.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.