Studiegids

nl en

Laat Cursief (Abnormaal) Hiëratische Papyrologie I

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deelnemers kunnen hiëratisch lezen en zijn op de hoogte van de Nieuw-Egyptische grammatica. Demotisch is niet verplicht, maar helpt wel.

Beschrijving

Lezing van documentaire teksten aan de hand van de tekstuitgaven.

Leerdoelen

Aanscherping van het vermogen om zelfstandig laat cursief hiëratische teksten te lezen met het oog op wetenschappelijke publicatie. Leren combineren van het gelezene met de gegevens uit reguliere egyptologische bronnen en duiding in de context van Egypte in de Late Tijd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Aanwezigheid, voorbereiding en deelname aan de discussie (30%) en schriftelijk tentamen (70%). Herkansing behoort tot de mogelijkheden.

Literatuurlijst

Wordt bij aanvang cursus aangereikt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.