Studiegids

nl en

MA-scriptieseminar Nederlandse Taalkunde

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Een of enkele specialisatievakken van de MA Neerlandistiek. Het seminar is bedoeld voor studenten die hun MA-scriptie schrijven aan het einde van hun masterprogramma.

Beschrijving

Binnen het MA-scriptieseminar Taalbeheersing werken studenten grotendeels zelfstandig, onder begeleiding van een scriptiebegeleider, aan een eigen onderzoek, dat uitmondt in een Masterscriptie van ongeveer 17.000 woorden. De begeleiding bestaat uit een verkenningsgesprek en maximaal 7 begeleidingsmomenten. De begeleiding geldt voor één semester.

Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie nemen studenten deel aan het MA-scriptieseminar.

 • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 1 schrijven zich in voor het MA-scriptieseminar van hun specialisatie, maar er vinden geen bijeenkomsten in groepsvorm plaats. In plaats daarvan nemen zij deel aan de workshops van het facultaire scriptieseminar, waarvoor zij zich apart dienen aan te melden.

 • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 2 volgen verplicht het seminar dat door de opleiding wordt georganiseerd. Voor de start van het semester wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Invulling van het seminar verschilt per specialisatie en wordt vooraf met de studenten gecommuniceerd via mail of Brightspace. Zonder deelname aan het gehele seminar worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

Leerdoelen

Na afronding van je MA-scriptie kun je:

 • Zelfstandig een helder afgebakende, originele en relevante onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

 • een kritische analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

 • secundaire bronnen gebruiken die bedoeld zijn voor een gevorderd academisch publiek;

 • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

 • Kritisch reflecteren op het eigen onderzoek, mede in relatie tot ander en toekomstig onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding; participatie in MA-scriptieseminar

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Scriptie (100%)

 • Voor je scriptie dien je minimaal een 5,5 te halen.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht. Dit geldt voor zowel studenten die hun MA-scriptie schrijven in semester 1 als studenten die hun MA-scriptie schrijven in semester 2. In beide semesters moet de eindversie van de scriptie namelijk geüpload worden in de bijbehorende Brightspacemodule.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor algemene vragen kan contact op worden genomen met de studieadviseur

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Raadpleeg voor het proces omtrent de MA-scriptie ook Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties).
In de collegevrijeperiode tijdens de zomermaanden en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding. Indien er sprake is van een herkansing, dienen studenten afspraken te maken over de begeleiding met hun begeleider.