Studiegids

nl en

Integration: Business-IT-Alignment

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De nadruk van Oriëntatie Informatica & Economie lag op het creëren van overzicht van Informatica & Economie. Integratie: Business & IT Alignment (IBIA) gaat verder waar Oriëntatie I&E is gebleven. IBIA kent voor 80% dezelfde onderwerpen, alleen wordt daar dieper op in gegaan. Hierbij kijken we naar de manier waarop organisaties zich door de tijd heen hebben getransformeerd op het gebied van Business en IT en zich verder in de (digitale) toekomst zullen transformeren. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vak zal een combinatie van wetenschappelijke theorieën en modellen enerzijds, en praktische toepassingen anderzijds zijn.

Leerdoelen

Het doel van het college is om de kennis van studenten te verdiepen op het gebied van het raakvlak tussen IT en economie/bedrijfskunde en hen te trainen hoe ze met dit raakvlak kunnen omgaan. Na dit vak zullen studenten hun theoretisch fundament hebben versterkt en praktische vaardigheden hebben opgedaan die relevant zijn voor het raakvlak. Ook leren zij een complexe casus op gestructureerde wijze te analyseren en op te lossen en tot een passend advies te komen, waarbij wetenschappelijke modellen in een professionele context worden toegepast.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur interactief (online) hoorcollege. Om de relevantie van dit vakgebied en deze studie in de praktijk te verduidelijken, zal er mogelijk ook een bedrijfsbezoek plaats vinden.

Toetsing en weging

Toetsing zal plaats vinden in de vorm van twee opdrachten en een tentamen. De opdrachten zullen voor 60% mee tellen in het eindcijfer en het tentamen voor 40%. Voor het tentamen dient minimaal 5.5 gehaald te worden. Een student mag niet meer dan 20% van de contacturen missen, waarbij participatie van de bedrijfsbezoeken verplicht is (indien deze wordt georganiseerd).

Herkansing: Het tentamen kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een hertentamen. De opdrachten kennen een herkansingsmogelijkheid in de vorm van individuele opdrachten. Deze opdrachten dienen 3 weken na het bekendmaken van de eindcijfers te worden ingeleverd.
Aanwezigheidsplicht: Wanneer niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht, dient het vak opnieuw te worden gevolgd. Het tentamencijfer blijft in dit geval een jaar geldig.

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuurlijst

Literatuur wordt in de vorm van een syllabus gedeeld met de studenten voor aanvang van het college.

Inschrijven

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Na aanmelding voor het vak, kan toegang tot de website van het vak verkregen worden via de docent.

Opmerkingen

geen