Studiegids

nl en

Cognitive Neuroscience

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In cognitieve neurowetenschappen worden traditioneel cognitief-psychologische functies zoals perceptie, actie, emotie, bewustzijn, geheugen, beslissen en aandacht bij mensen onderzocht vanuit meerdere relevante disciplines. De nadruk van het veld ligt op de zoektocht naar mechanismen in het zenuwstelsel en cognitieve modellen die deze menselijke functies kunnen verklaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken, kennis en modellen uit onder anderen de biochemie, anatomie, fysiologie, pathologie, gedragspsychologie, en informatica. In deze cursus wordt studenten kunstmatige intelligentie actuele inzichten geleerd over hoe mensen informatie verwerken en wordt gereflecteerd op de relevantie hiervan voor kunstmatige intelligentie.

Leerdoelen

  • Actuele kennis vergaren over de neurowetenschappelijke basis van cognitieve processen

  • Deze kennis relateren aan kunstmatige intelligentie in de vorm van een schriftelijk opdracht

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

14 Hoorcolleges en 14 werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor deze cursus is een gewogen gemiddelde van:

  • Het schriftelijk tentamen (gedeeltelijk open vragen, gedeeltelijk multiple choice) – weging 60%

  • Een lab report – weging 40%
    Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.0 worden gehaald en het gewogen gemiddelde moet hoger dan een 5.5 zijn om dit vak af te ronden.

Literatuurlijst

Ward, J., The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (2019) 4th Edition.
ISBN: 9781138490543 (paperback)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Dr. David A. Vogelsang
E-mail: d.a.vogelsang@fsw.leidenuniv.nl Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Niet van toepassing.