Studiegids

nl en

Symbolic AI

Vak
2022-2023

Toegangseisen

  • Algoritmiek

  • Logica

Aanbevolen voorkennis:

  • Propositie en Predicaat Logica (Vak: logica)

  • Search, zoekbomen en Dijkstra (Vak: algoritmiek)

  • Automaten (Vak: Fundamentele Informatica I)

  • Sorteren en zoeken (Vak: programeermethoden)

Beschrijving

Kunstmatige intelligentie gaat over het ontwikkelen van slimme autonome beslissystemen. Deze systemen zitten verwerkt in bijvoorbeeld auto’s, robot’s, medische expertsystemen en websites. Zulke systemen gebruiken een verzameling van verschillende technieken, zoals machine learning, reinforcement learning, maar ook logica, plannen en redeneren. In dit vak leer je de basis van de klassieke kunstmatige intelligentie. De focus ligt in dit vak op het begrijpen en kunnen programmeren van verschillende vormen van logische beslissystemen, planners en planalgorithmes, en deze toe te passen in autonome agents. Dit soort systemen gaan vaak uit van kennis die is gerepresenteerd in de vorm van symbolen en logische formules, waarover vervolgens regels kunnen redeneren om nieuwe kennis te produceren of acties. We behandelen dus ook verschillende vormen van symbolische kennisrepresentatie. Vandaar de term Symbolic AI.

Leerdoelen

Het begrijpen en kunnen programmeren van verschillende vormen van (logische) beslissystemen, planners en planalgorithmes, en deze toe te passen in autonome agents.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges: Live en oude opgenomen videos.
Practicum: on-site en on-line/thuis, on-site locatie : LIACS

Toetsing en weging

Tentamen (50%)
Practicum (50%)

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuurlijst

Russel & Norvig "Artificial Intelligence: A Modern Approach".

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Niet van toepassing.