Studiegids

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

Op scholen leven veel vragen. In deze cursus zullen studenten leren deze vragen te specificeren tot onderzoekbare vragen, om vervolgens middels literatuuronderzoek tot een (gedeeltelijke) beantwoording van de vraag te komen. Studenten leren dit te rapporteren op een wetenschappelijk onderbouwde en tegelijkertijd voor de scholen begrijpelijke en aansprekende manier. Op deze manier biedt het oefenonderzoek oefening in verschillende fasen van de onderzoekscyclus, met de nadruk op het zoeken en verwerken van bestaande relevante wetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de cursus is om studenten in de praktijk te laten kennismaken met de verschillende aspecten van onderzoek binnen de schoolcontext. Studenten werken daarbij samen in taakgerichte groepen. Kennis opgedaan in de cursussen Onderzoekspracticum 1 en Onderzoekspracticum 2 zal worden toegepast, specifiek gericht op de volgende doelen:

  • Formuleren van een onderzoekbare vraag op basis van vragen uit de (school)praktijk;

  • Verzamelen, samenvatten en integreren van relevante literatuur;

  • (gedeeltelijke) Beantwoording van de onderzoeksvraag aan de hand van wetenschappelijke literatuur;

  • Resultaten terugkoppelen aan zowel de wetenschappelijke als de praktische doelgroep.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit een introductiecollege en werkgroepen. Het introductiecollege is ervoor bedoeld om studenten te laten nadenken over een aantal basisthema’s die van belang zijn voor het doen van (literatuur)onderzoek op basis van vragen uit de praktijk. In een reeks verplichte werkgroepbijeenkomsten wordt het literatuuronderzoek vervolgens uitgewerkt. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het tweede semester (februari t/m juni). In deze periode zullen studenten tijdens de bijeenkomsten en in eigen tijd individueel en in tweetallen werken aan hun onderzoek.

Het vak zal worden afgesloten met:

  • Een wetenschappelijk verslag van de resultaten van de literatuurstudie

  • Een brochure voor scholen met de belangrijkste resultaten

  • Een presentatie van het onderzoek.

Toetsing

Bij dit vak krijgt iedereen een individuele beoordeling. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de kwaliteit van de geleverde eindproducten (wetenschappelijk verslag, brochure en presentatie), maar er wordt ook rekening gehouden met de werkhouding tijdens en buiten de werkgroepen (inzet/participatie).

De weging van de verschillende onderdelen is:

  • cijfer wetenschappelijk verslag: 50%

  • cijfer brochure: 25%

  • cijfer presentatie: 25%

Elk deelresultaat moet minimaal beoordeeld zijn met een 5,5. Deelresultaten kunnen alleen herkanst worden bij een resultaat lager dan 5,5. Voor alle bijeenkomsten van het oefenonderzoek geldt een aanwezigheidsplicht.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In het kader van literatuuronderzoek worden verschillende wetenschappelijke artikelen gelezen; welke artikelen dit zijn hangt af van de onderzoeksvraag.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een opdracht. Voor vakken die afgesloten worden met een opdracht in plaats van een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van dit vak is Anne Helder