Studiegids

nl en

Europa in de Praktijk

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deelname aan de collegeserie staat open voor studenten die ten minste tweedejaars zijn uit alle studierichtingen en alle faculteiten met een duidelijke interesse voor Europa. Bij aanmelding dienen studenten een motivatiebrief te schrijven waarom ze het vak willen volgen.
In beginsel kunnen maximaal 35 studenten aan dit vak deelnemen! Hierna worden studenten op een wachtlijst geplaatst.

Beschrijving

Het doel van Europa in de Praktijk is om de kennis en het inzicht in de Europese Unie (EU) te vergroten door middel van een reeks interactieve colleges door tien verschillende gastsprekers met zeer uitgebreide praktijkervaring.

De collegeserie, opgezet door wijlen prof. mr. H.G. Schermers, biedt studenten de unieke mogelijkheid om in discussie te treden met eminente sprekers die een jarenlange ervaring hebben binnen Europa, opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. Tijdens de colleges, tien in totaal, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Enkele voorbeelden hiervan zijn migratie, mensenrechten, Brexit, de Europese Centrale Bank en nog veel meer.

Daarnaast zal er worden stil gestaan bij zeer actuele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de respons van de EU op de coronacrisis. Ook wordt er ingegaan op vragen als: wat is nu eigenlijk de kracht van Europa? Waarom is Nederland lid van de EU en hoe ziet die Unie er in de toekomst mogelijk uit? In dit keuzevak wordt aan de hand van actuele voorbeelden aandacht besteed aan de juridische en praktische mogelijkheden die de Unie heeft om te reageren op uitdagingen in de wereld van vandaag.

NB I: het vak kan zowel als vrije Collegeserie worden gevolgd, en als keuzevak voor 5 ECTS. Bij het volgen van de Collegeserie krijgen studenten een certificaat bij aanwezigheid bij 8 of meer colleges. Bij het volgen als keuzevak dient een eindpaper van 3.000 woorden geschreven te worden aansluitend bij het onderwerp van één van de sprekers. Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan een certificaat en een bedrag van 100 Euro verbonden zijn.

NB II: Om de discussie op gang te brengen, vragen wij elke student om, naast de gewone voorbereiding, voor één college naar keuze minstens drie vragen of discussiepunten vooraf schriftelijk in te sturen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het keuzevak “Europa in de praktijk” gaat in op actuele vraagstukken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Het bijzondere van dit vak is dat we nu eens niet uitgaan van literatuur en jurisprudentie, in tegendeel: we nodigen gastdocenten uit: advocaten, politici, diplomaten, ambtenaren – mensen uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen. Met hen gaan we na hoe Europa nu in de praktijk functioneert.

Leerdoelen:
Na afronding van dit vak hebben studenten een nieuwe kijk op de EU en hebben studenten meer inzicht in het praktisch functioneren van “Europa” en de rol van het Unierecht in een politieke context.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Afgelopen jaar zijn colleges onder meer verzorgd door dhr. Koos Richelle (oud-DG Europese Commissie, oud-voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken), mevr. Saar van Bueren (leider EU-verkiezingscampagne Frans Timmermans 2019), mevr. Hanna Sevenster (Raad van State), dhr. Tom de Bruijn (oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), dr. Mielle Bulterman (hoofd directie Juridische zaken, afdeling Europees recht, ministerie van Buitenlandse Zaken) en prof. Jochem Wiers (hoofd Brexit Taskforce, Ministerie van Buitenlandse Zaken). Zie ook de laatste alinea van de beschrijving (onder NB II)

 • Aanwezigheid bij het eerste college is verplicht. Daarnaast geldt een aanwezigheidsplicht van 80% voor de studenten die de collegereeks als keuzevak willen volgen of een certificaat willen ontvangen voor hun deelname. De deelname aan het onderwijs vormt een praktische oefening in de zin van art. 3.3.1 en 4.1.2 van de Onderwijs- en Examenregeling. Deelname aan het schrijven van het paper staat uitsluitend open voor degenen die met goed gevolg hebben deelgenomen aan de praktische oefening.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie instructies Brightspace.

Werkgroepen
N.v.t.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een paper van 3.000 woorden gerelateerd aan één van de 10 behandelde thema’s. Alleen diegenen die het vak voor ECTS volgen dienen een paper te schrijven. Het paper wordt alleen nagekeken als de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht (zie onder Onderwijsvorm).

 • De ingeleverde vragen en samenvattingen blijven niet geldig na het einde van het studiejaar

 • Best Paper Award: Bij voldoende kwaliteit wordt een Best Paper Award toegekend, waaraan een certificaat en een geldbedrag verbonden is.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Aanvullend studiemateriaal
Literatuur:

 • Luuk van Middelaar, Improvisatie & oppositie: de nieuwe politiek van Europa, Historische Uitgeverij, 2019.

 • Luuk van Middelaar, De passage naar Europa – Geschiedenis van een begin, Historische Uitgeverij, 2009;

 • Eventueel aanvullende literatuur per bijeenkomst die via Brightspace beschikbaar zal worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier. Bij aanmelding dienen studenten een motivatiebrief te schrijven waarom ze het vak willen volgen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 maart 2023. Studenten ontvangen uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 een bevestiging van deelname aan het vak, gebaseerd op de motivatiebrief.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

NB: i.v.m. aard en opzet van het vak kunnen maximaal 35 studenten worden toegelaten. Bij inschrijvingen boven de 35 studenten wordt gewerkt met een wachtlijst.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.