Studiegids

nl en

Filosofische vaardigheden

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor Bachelorstudenten Filosofie (Standaardtraject).

Beschrijving

Deze cursus beoogt verschillende essentiële filosofische vaardigheden te trainen. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • het begrijpen van het doel en de structuur van verschillenden soorten filosofische teksten (paper, commentaar);

 • het identificeren, analyseren en ontwikkelen van argumenten;

 • commentaar geven op het werk van anderen;

 • het vinden en gebruiken van aanvullende literatuur (bibliotheektraining);

 • het formuleren van een goede onderzoeksvraag;

 • het herkennen en vermijden van plagiaat;

 • citeren, refereren en parafraseren;

 • het schrijven van een eigen filosofische tekst.

Daarnaast beoogt deze cursus studenten bekend te maken met de metafilosofie: wat is filosofie, wat zijn haar onderzoeksmethoden, (wanneer) is er sprake van bewijs in de filosofie, wat is de relatie tussen filosofie en praktijk, etc.

Leerdoelen

Doelstelling

De student verwerft competentie in een aantal essentiële academische vaardigheden rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten. De student verwerft ook kennis over de metafilosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • het doel en de structuur van een filosofische tekst te begrijpen;

 • argumenten in een tekst te identificeren en te analyseren;

 • commentaar te geven op teksten van andere studenten;

 • op efficiënte wijze literatuur te vinden over een onderwerp;

 • zelf een tekst te schrijven over de metafilosofie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerde hoor- en werkcolleges

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten: 70%

 • Schriftelijke eindopdracht (paper): 30%

Voor alle schriftelijke deelopdrachten en voor de eindopdracht dient een voldoende te worden behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (zie hierboven).

Herkansing

Voor deze cursus moet voor alle deelopdrachten en voor de schriftelijke eindopdracht een voldoende zijn behaald. Opdrachten waar al een voldoende voor is behaald kunnen niet herkanst worden. Opdrachten waar een onvoldoende voor is behaald kunnen eenmalig herkanst worden. De herkansing bestaat dus uit het opnieuw inleveren van de opdrachten waar in eerste instantie geen voldoende voor is behaald.

Voldoende aanwezigheid bij colleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Martinich, A.P. (2016), Philosophical Writing: An Introduction, Wiley Blackwell (4th ed.).

Overige literatuur zal via Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.