Studiegids

nl en

Bestuurskundig onderzoek (NL Premaster)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

 • Alleen premasterstudenten die na het afronden van de premaster toegelaten, worden tot de Master Management van de Publieke Sector mogen deze cursus volgen.

 • Premaster studenten die na afronden van de premastervakken de master Public Administration gaan doen, volgen de Engelstalige variant Research in Public Administration.

Beschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen en analyseren van data?

De cursus bestuurskundig onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijk benaderingen. We besteden aandacht aan het belang van een onderzoeksopzet, het formuleren van een goede onderzoeksvraag, de ontwikkeling van een theoretisch kader en het selecteren van een geschikte onderzoeksmethode. Daarnaast bespreken we o.a. de rol van theorie, het begrip causaliteit en het meetbaar maken van concepten. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is, d.w.z. de methoden en technieken die nodig zijn voor het schrijven van hun master thesis. Het algemene doel van de cursus is tweeledig: (1) om studenten kritische lezers van wetenschappelijk onderzoek te maken en (2) om hen voor te bereiden op het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen

 • Identificeren van de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek;

 • Het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen;

 • Herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaal wetenschappelijk onderzoek;

 • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de voor- en nadelen van diverse onderzoeksmethoden;

 • Kritisch de methodologische onderbouwing van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen;

 • Toepassen van basis onderzoeksmethoden.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website, de roosters en uSis.

Onderwijsvorm

De cursus is vormgegeven als een Small Private Online Course (SPOC) en bestaat uit een zevental online modules:

 • Introductie sociaal wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoeksvraag en theorie

 • Onderzoeksontwerp

 • Kwantitatief onderzoek: dataverzameling

 • Kwantitatief onderzoek: data-analyse

 • Kwalitatief onderzoek: dataverzameling

 • Kwalitatief onderzoek: data-analyse

Per week behandelen we één module die bestaat uit een aantal filmpjes en online opdrachten. Daarnaast zijn er 3 face-to-face seminars (onder voorbehoud). De SPOC stelt studenten in staat om (1) zelf hun kennis en voortgang te beoordelen door middel van wekelijkse online quizzen, (2) de online videos te bekijken waar en wanneer men wil, (3) van elkaar te leren door middel van peer-reviews.

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • Contacturen: 9 uur (3 uur x 3 seminars)

 • Zelfstudie: 129 uur

 • Overig: 2 uur

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Kleine opdracht - 30% van het eindcijfer

 • Onderzoeksvoorstel – 70% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor alle onderdelen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5), compensatie is niet mogelijk.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Voor dit vak hoef je je niet zelf in te schrijven, je wordt ingeschreven door de opleiding. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

P.E.A. v.d. Bekerom (Petra)

Opmerkingen