Studiegids

nl en

Moleculaire Biologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Aanbevolen: Propedeuse biologie (of vergelijkbare opleiding).

Beschrijving

In deze cursus komen verschillende basale moleculaire biologische technieken aan bod. De theoretische kennis wordt behandeld tijdens colleges waarvan opnamen en powerpoints beschikbaar komen. Achtergrond informatie uit Campbell wordt bestudeerd (herhaling van jaar 1). Enkele van de technieken worden ook in praktijk toegepast tijdens het practicum aan de hand van een klonering en Y2H analyse. Voor het practicum is een handleiding beschikbaar en informatie op Brightpace. De theoretische kennis en praktische handelingen zijn sterk verweven.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

 • de Y2H methode beschrijven en uitleggen.

 • de opeenvolgende stappen van het kloneren van een gen in een plasmide beschrijven en uitleggen.

 • het resultaat van een klonering controleren door een plasmide kaart te maken en in praktijk te controleren.

 • opeenvolgende stappen van PCR beschrijven.

 • verschillende methoden van sequentieanalyse beschrijven.

 • methoden beschrijven om genomen, genen en genexpressie te bestuderen.

 • methoden beschrijven om specifieke mutaties aan te brengen.

 • In de praktijk brengen van leerdoelen 1, 2 en 3.

 • een verslag schrijven over de experimenten van het practicum.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, college.

Toetsing en weging

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Tentamen: weging 67%, bodemcijfer 5,6
Practicum: weging 33%, bodemcijfer 5,6 (combinatie van practicumopdrachten en verslag)

Literatuurlijst

 • Practicum handleiding

 • ‘Biology: a global approach’ (Campbell et al, 12th edition)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: februari 2023; tijd en locatie volgen.
Communicatie via Brightspace.