Studiegids

nl en

Afstudeerseminar Stakeholders, Public Affairs en Maatschappij

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Afgeronde bacheloropleiding die toegang geeft tot deze master of een afgeronde bachelorscriptie/project wanneer toegang tot de master is verleend op basis van art. 5.2.2.a van de Onderwijs- en Examenregeling 2021-2022.

Beschrijving

Het afstudeerproject in blok 3 (start september) en blok 4 (start eind oktober) is de afronding/sluitsteen van het MPS-BA programma dat loopt van februari tot en met januari.

Tijdens het afstudeerseminar schrijf je jouw scriptie, waarbij je de kennis vaardigheden en ideeën opgedaan in de cursussen (challenge, academische vaardigheden, kernvakken en het gekozen profielvak) gebruikt op een voor jou interessant thema. Je doet voor je masterscriptie zelf een onderzoek waarin je kennis ontwikkelt, vaardigheden toepast en inzichten en lessen formuleert die in de professionele praktijk bruikbaar zijn. Je mag hierbij een directe relatie leggen naar het werk dat je doet, maar dit is niet verplicht.

De scriptiebegeleiding is individueel maar is organisatorisch ondergebracht bij een afstudeergroep van een van de docenten. Voor de indeling van scripties naar de begeleider kan de student een keuze maken, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit van de docenten.

Het project heeft een totale omvang van 20 EC, waarvan 5 EC in blok 3 en 15 in blok 3. In blok 3 is het de bedoeling om tot een vraagstelling te komen, die verder in blok 4 wordt uitgewerkt.

Leerdoelen

Met het afronden van het afstudeerseminar worden (o.a.) de volgende leerdoelen bereikt:

  1. Het vermogen zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren en daarover te rapporteren;

  2. Selectie, bespreking en integratie van relevante theorieën;

  3. Operationalisatie van theoretische concepten;

  4. Verzameling van en controle op betrouwbare data (bronnenstudie, interviews, enquêtes, observaties, participerende observatie, experiment);

  5. Controleerbare, objectieve, nauwkeurige en systematische beschrijving van de bevindingen;

  6. Analyse van de bevindingen met behulp van het theoretisch kader het helder en academisch rapporteren over de onderzoeksresultaten;

  7. Bekwaamheid in het evalueren van eerder gekozen oplossingen en hun uitwerkingen bij een toepassingsgericht onderzoek.

  8. Formulering van een of meer relevante oplossingsmogelijkheden bij een toepassingsgericht onderzoek.

  9. De betekenis van normatieve en ethische uitgangspunten in de praktijk herkennen en toepassen.

  10. Tonen van reflectie op je (eigen) rol als professional.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten en individuele begeleiding op afspraak met de begeleider.
Studielast bedraagt: 20 maal 28 uur per week, in totaal 560 uur

Toetsing en weging

Scriptie (weging 100%).

Literatuurlijst

Afhankelijk van het onderwerp.

Inschrijven

Schrijf je via MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in mogelijk vanaf 13 juli, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Momenteel uitgeschreven?

Ben je op dit moment tijdelijk uitgeschreven voor de master en wil je in semester 1 starten met het afstudeerseminar? Neem dan uiterlijk 3 maanden voor de start van het semester (dus 1 juni) contact op met de studieadviseurs. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er een geschikte begeleider voor je is. Daarnaast is het belangrijk dat je tijdig je herinschrijving voor de MSc regelt in Studielink. Neem je na die datum contact op, dan kan het zijn dat we geen begeleider voor je hebben en dat je een semester moet wachten. Ben je al eerder gestart met de scriptie? Laat dan tijdig aan je begeleider weten dat je verder gaat.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. C.J.A.van Eijk , c.j.a.van.eijk@fgga.leidenuniv.nl
Prof. dr. Arco Timmermans, a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl
Er zullen ook andere docenten betrokken zijn bij dit vak, deze zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

Opmerkingen