Studiegids

nl en

Turkse ‘teksten’; van inscripties tot televisieseries

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De cursus staat open voor eerstejaars studenten van de track Turks alsmede voor elke keuzevak-student geinteresseerd in de Turkse cultuur. Alle teksten zijn in vertaling beschikbaar.

Beschrijving

Elke cultuur vertelt verhalen waarin waarden uit de maatschappij weerspiegelen; zo ook de Turkse. De generaal Tonyukuk schrijft op zijn grafmonument in Centraal Azie, over de strijdtochten die hij voor zijn heerser maakte. Osmaanse dichters in Anatolië uiten hun streven om dichter bij het goddelijke te komen in korte metaphorische gedichten en lange epen. Velen vertellen over de geschiedenis van de Osmaanse dynastie en reizigers delen hun waarnemingen met hun publiek. Vanaf de negentiende eeuw experimenteren Turkse schrijvers met nieuwe genres, zoals drama en de roman, waarbij zij hun eigen verhaal vertellen in een nieuw jasje. In de tweede helft van de twintigste eeuw verandert de wereld van tekstgeorienteerd naar visueel. Film en televisiedrama nemen het stokje over en zijn nu de sterkste verhalende media.
Dit college omvat een inleiding in de genres en stromingen van de Turkse literaturen, waarin aan de hand van hoogtepunten een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten komen in aanraking met originele bronnen door middel van facsimile uitgaven en tekst edities, voor wat betreft de literatuur voor 1928 (het moment waarop Turkije overging van het Arabisch naar het Latijns schrift). De modern Turkse literatuur lezen we aan de hand van originele teksten en vertalingen. Daarnaast bestuderen we de overgang naar een visuele verhalende cultuur aan de hand van film en televisiedrama.

Leerdoelen

Studenten zullen in deze cursus de volgende leerdoelen bereiken:

  • inzicht in de historische ontwikkeling van de Turkse verhalende cultuur van de Centraal-Aziatische inscripties (6de eeuw), via de Osmaanse en Turkse literaire productie tot de hedendaagse visuele verhalende cultuur in film en televisiedrama.

  • diepgaandere selectieve kennis van enkele hoogtepunten uit de Turkse verhalende cultuur.

  • ze zijn in staat Turkse teksten over literatuur, theater, film en televisiedrama te beoordelen op hun wetenschappelijkheid en ze zijn in staat deze teksten kort en bondig samen te vatten.

  • ze zijn in staat een Osmaans gedicht te analyseren en een leesverslag te maken van een Turkse roman.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdelen Weging
6 samenvattingen secondaire literatuur 30%
Referaat en paper 1: Analyse Osmaans gedicht 5% + 30%
Referaat en paper 2: Leesverslag modern Turkse roman 5% + 30%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De samenvattingen kunnen niet worden herkanst. Een herkansing van paper 1 en/of paper 2 is alleen mogelijk als het eindcijfer onvoldoende is.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen