Studiegids

nl en

Tutoring for the First Year CADS

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten CADS.

Voertaal

Werkgroepen worden gevolgd in de taal die als voorkeurstaal is gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.

Beschrijving

Het eerstejaars tutoraatprogramma is onderdeel van het Tutoring and Career Orientation programme dat door de gehele bachelor loopt.
In het eerstejaars tutoraatprogramma ligt de nadruk op je weg vinden binnen de universiteit en de opleiding, het oefenen van studievaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. De volgende onderwerpen en vragen staan in het eerste jaar centraal:

 • Vertrouwd raken met de universiteit en de CADS-bacheloropleiding: wat wordt er van je verwacht als student? Wat kun je verwachten van de bacheloropleiding? Met wie kun je contact opnemen bij vragen of problemen?

 • Studievaardigheden: hoe studeer je? Wat vind je moeilijk? Waar ben je goed in? Welke vaardigheden moet je nog meer ontwikkelen?

 • Reflectie op studiekeuze en motivatie: waarom wil je antropologie studeren? Wat spreekt je eraan aan? Wat wil je uit je studie halen?

 • Oriëntatie op keuzemogelijkheden binnen de opleiding: over welke regio wil je meer leren? Welke thema's vind je interessant? Wil je stage lopen of studeren in het buitenland?

 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt: wat is de waarde van antropologie op de arbeidsmarkt? Waar werken antropologen? Hoe stel je je toekomstige carrière voor? Wat heb je een werkgever te bieden? Hoe presenteer je jezelf op de arbeidsmarkt?

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus:

 • Ben je in staat om je weg te vinden binnen de universiteit;

 • Heb je een goed beeld van de bacheloropleiding CADS;

 • Heb je geoefend met verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling;

 • Heb je studievaardigheden opgedaan en geoefend, zoals het lezen, begrijpen en samenvatten van academische teksten; mondelinge en schriftelijke communicatie; tentamens voorbereiden en afleggen en timemanagement;

 • Heb je geoefend met reflecteren op je studievaardigheden, competenties en uitdagingen;

 • Heb je inzichten gekregen die je helpen bewuste studiekeuzes te maken die aansluiten bij je persoonlijke competenties en wensen;

 • Heb je inzicht gekregen in de relatie tussen de kennis, vaardigheden en ervaringen die je opdoet in de bacheloropleiding en de mogelijkheden en wensen die je hebt voor je toekomstige professionele carrière;

 • Heb je kennisgemaakt met de arbeidsmarkt voor antropologen.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden tentamen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Studiemateriaal

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. S.R.J.J. Hölsgens