Studiegids

nl en

Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

In deze cursus maken studenten kennis met postkoloniale literatuur over voormalig Nederlands-Indië. Wij zullen ons in het bijzonder richten op de literaire representatie van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-45), Indonesische dekolonisatieoorlog (1945-49) en de nasleep daarvan in postkoloniaal Nederland (1945-heden). Daarnaast zullen wij ingaan op de manier(en) waarop literatuur kan bijdragen en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een herinneringscultuur rond Indië/Indonesië in postkoloniaal Nederland.

Leerdoelen

In deze cursus:

 • verbreed je je horizon van de Nederlandse letterkunde;

 • maak je kennis met postkoloniale literatuur en de cultuurhistorische context waaruit zij is ontstaan;

 • leer je wetenschappelijke debatten rond postkoloniale literatuur te doorgronden en analysemethoden te hanteren om dergelijke teksten te ontsluiten;

 • oefen je je onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk op overtuigende wijze te presenteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Opdrachten en eindwerkstuk

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve particpatie (10%)

 • Referaat (30%)

 • Werkstuk (60%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst. Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van het eindcijfer.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.