Studiegids

nl en

Vakdidactisch Dossier 4: Vakdidactische Meesterproef

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing.

Beschrijving

Studenten kiezen een deelonderwerp van hun scriptie en maken hierover een educatief product voor het eerstegraadsgebied. Studenten stellen verder een handleiding op bij het educatieve product zodat het bruikbaar is voor anderen. Ze presenteren mondeling hun producten aan elkaar en andere geïnteresseerden tijdens een afrondend symposium.

Leerdoelen

  • De student kan een deel van het onderwerp van zijn/haar masterscriptie didactiseren in de vorm van een educatief product voor het eerstegraadsbegied.

  • De student kan de vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes en principes van het educatief product toelichten aan peers, in zowel schriftelijke als mondelinge vorm. De schriftelijke handleiding is in principe publicabel in een vakblad zoals Narthex.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.
Vragen? Neem contact op met de betreffende docent en/of ICLON Onderwijsadministratie.

Onderwijsvorm

Werkstuk in aansluting op de MA-scriptie.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Educatief product

  • Handleiding bij het educatief product

  • Mondelinge presentatie tijdens het symposium

Bij de beoordeling wordt gelet op de kwaliteit, originaliteit en bruikbaarheid in het onderwijs van het product van het educatief project.
Dr. Michaël van der Meer en de scriptiebegeleider stellen samen het cijfer vast.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door:

  • Educatief product: 40 %

  • Handleiding bij het educatief product: 40 %

  • Mondelinge presentatie tijdens het symposium: 20 %

Herkansing

Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor het vak kunnen herkansen door een nieuwe versie in te leveren van het educatief product en/of de handleiding bij het educatief product. De mondelinge presentatie kan niet herkanst worden.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het gekozen project.

Inschrijven

Zie de informatie bij Aanmelden/inschrijven studieonderdelen op de tab 'Over deze master’ op de studiegidspagina met informatie over de tweejarige Educatieve master.

Contact

Coördinator: Dr. Michaël van der Meer.