Studiegids

nl en

Gedragsbiologie 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Gedrag is een van de meest kenmerkende en complexe eigenschappen van dieren en mensen. De Gedragsbiologie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de processen die een rol spelen bij de ontwikkeling, de regulering en de organisatie van gedrag, en ook in de adaptieve betekenis en de evolutie van gedrag. Ze doet dat door vanuit een natuurwetenschappelijke benadering beschrijvend en experimenteel onderzoek te doen. Dit cursusonderdeel geeft een beknopt overzicht over de gedragsbiologie en voorbeelden van gedragsbiologisch onderzoek bij dier en mens.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:
1. De oorzaken en gevolgen van gedrag herkennen en benoemen.
2. Gedrag als adaptief en evoluërend kenmerk verklaren.
3. De vier mogelijke typen vragen over gedrag van Tinbergen (causatie, ontwikkeling, adaptieve betekenis en evolutie van gedrag) benoemen en beschrijven.
4. Onderzoeksvoorbeelden als bij een van de vier vragen behorend te categorisen.
5. Herkennen en benoemen van een aantal belangrijkeconcepten en theorieën uit de gedragsbiologie (interne en externe stimuli en hun interactie; onderscheid tussen onderzoek naar ontwikkeling van gedrag en de oorzaken van gedragsverschillen; typen leerprocessen; inclusive fitness; invloed van natuurlijke selectie en sexuele selectie op de evolutie van gedrag, altruisme, evolutionaire stabiele strategieën, methoden om evolutie van gedrag te reconstrueren, en over hoe die experimenteel (kunnen) worden onderzocht.
6. Correcte interpretaties geven van correlatieve data van observationeel onderzoek en de causale relatie van experimentele data.
7. De inhoud van de verplichte cursusliteratuur verwoorden en aan nieuwe voorbeelden koppelen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie.

Toetsing en weging

Multiple-choice tentamen.

Literatuurlijst

Relevante hoofdstukken uit het boek 'Biology' Campbell and Reece, 12e editie, eventueel aangevuld met extra literatuur via Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. K. Riebel en Dr. H.W.Slabbekoorn
E-mail: k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace zal gebruikt worden voor cursusinformatie en collegesamenvattingen.