Studiegids

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Minimaal één van de cursussen Milieubiologie of Ecologie 1 dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Beschrijving

In de eerste week schrijven de cursisten, na een algemene inleiding die gezamenlijk met de cursus Veldonderzoek Ecologie wordt gehouden, in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk voornamelijk in en rond Leiden. Veldgegevens worden systematisch verzameld in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt een week besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten in groepsverband:

  • Milieubiologische concepten, die in de syllabus staan en van toepassing zijn op de onderzoeksopzet, begrijpen.

  • Op basis van de concepten genoemd in 1, milieubiologisch onderzoek ontwikkelen.

  • Het zelf ontwikkelde milieubiologische onderzoek uitvoeren.

  • De data die voorkomt uit het onderzoek statistisch analyseren in R.

  • De resultaten uit de R-analyse kritisch interpreteren en beargumenteren, zowel schriftelijk als verbaal.

Rooster

Van 12 juni 2023 tot en met 7 juli 2023, het detailrooster wordt op Brightspace bekend gemaakt.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Semi-zelfstandig veldonderzoek.

Toetsing en weging

Schriftelijk projectvoorstel en mondelinge en schriftelijke presentatie onderzoeksverslag

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  1. Schriftelijk project voorstel (20%)
  2. Presentatie (20%)
  3. Schriftelijk onderzoeksverslag (60%)

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. K.B. Trimbos
E-mail: trimbos@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen:
1. Feedback op het voorstel zal schriftelijk gedeeld worden met de studenten in de eerste week van de cursus.
2. Mondelinge feedback op de presentaties krijgen de studenten direct na afloop van de presentatie momenten in de eerste en laatste week van de cursus
3. Feedback op het concept verslag zal schriftelijk en mondeling gedeeld worden met de studenten op de laatste dag van de cursus.

Detailinformatie wordt op Brightspace gepubliceerd.
Maximaal aantal deelnemers: 85