Studiegids

nl en

Teksten Hebreeuws

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Pre-Intermediate Hebrew (5851VPIH) en Hebrew Grammar (5851VHG) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Lectuur van enigszins gevorderde Modern-Hebreeuwse teksten op allerlei gebied: cultuur, politiek, economie, literatuur, geschiedenis, kranten. Wekelijkse schrijfoefeningen naar aanleiding van de gelezen teksten.

Leerdoelen

Leesvaardigheid van enigszins gevorderde teksten in het Modern Hebreeuws op verschillend gebied.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de gelezen teksten in de toetsweek (40%)
Mondeling tentamen over de gelezen teksten aan het einde van de cursus (40%).
Wekelijkste schrijfopdrachten naar aanleiding van de gelezen teksen (20%)

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer kunnen de beide tentamen worden herkanst in de vorm van één schriftelijk tentamen (80%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • De te lezen teksten worden op college verschaft.

  • Coffin, Edna Amir & Shmuel Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Niet van toepassing.