Studiegids

nl en

Track-bound electives Comparative Indo-European Linguistics II

Vak
2022-2023

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij Comparative Indo-European Linguistics hebben de studenten de volgende opties:

  1. Keuzevakken behorend bij Comparative Indo-European Linguistics (zie programma CIEL).

  2. Colleges die vallen onder één van de andere trajecten: Descriptive Linguistics, Language and Cognition, Taal en Communicatie.

  3. Taalverwervingscolleges aangeboden door taal- en cultuuropleidingen in Leiden. Let op: kijk of deze vakken open staan als keuzevak en vraag anders toestemming aan de studiecoördinator van die opleiding.

Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trajectgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.