Studiegids

nl en

Introductie Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek (LUMC)

Vak
2022-2023

Dit vak is onderdeel van het HC Geneeskunde Epidemiologie track.

Het doel van de cursus is een indruk te geven van het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in de kliniek. Wij verzorgen deze cursus in samenwerking met onder andere de afdelingen Nefrologie, Ouderengeneeskunde en Heelkunde. De cursus geeft je dus de kans om meer te weten te komen over wetenschappelijk onderzoek op deze afdelingen. Je wordt hierdoor ook in staat gesteld contacten te leggen met artsen en onderzoekers van deze afdelingen voor verder klinisch wetenschappelik onderzoek tijdens je Honours programma. De cursus zal bestaan uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten en een afsluitend symposium.

De cursus zal vanaf eind september bestaan uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten op maandagen van 16.00-17:30 uur en een afsluitend symposium (afhankelijk van de geldende coronamaatregelen).

Aanmelden: zie Brightspace Honours College Beta & Life Science en informatiemail
Je hoeft geen apart aanvraagformulier in te dienen bij de facultaire HC examencommissie voor dit vak.