Studiegids

nl en

Internet, IE en informatievrijheid

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak gaat over intellectuele eigendom, informatiebescherming en informatievrijheid en hoe die op internet met elkaar in botsing komen. Het gaat ook over originaliteit, integriteit, betrouwbaarheid, reputatie, misleiding, vertrouwelijkheid en openbaarheid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, originaliteit, plagiaat, citaat en wetenschappelijke integriteit.

 • Privacy, portretrecht, integriteit, reputatie, eer en goede naam, goodwill

 • Vrijheid van meningsuiting, onrechtmatige uitingen, uitingsdelicten (smaad en laster, hate speech)

 • Fake news, deepfakes.

 • Parodie, satire, appropriation art / sampling / vrije bewerking (auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, eer en goede naam)

 • Misleidende reclame (oneerlijke handelspraktijken en consumentenrecht, influencer marketing, dark patterns)

 • Vertrouwelijk versus openbaar (persoonlijke levenssfeer (persoonsgegevens), geheimhouding (bedrijfsgeheimen), bronbescherming, openbaarmaking (overheidsinformatie), vertrouwelijkheid en transparantie.

 • Handhaving, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van platforms en andere tussenpersonen.

 • Artikelen 7, 8, 11, 13, 16, 17 lid 2 en 52 Handvest EU

 • Artikelen 8 en 10 EVRM

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Inzicht in de botsende (grond)rechten op het gebied van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, de privacy en de informatievrijheid op internet en het vermogen om vraagstukken te dien aanzien mondeling en schriftelijk helder te presenteren, zowel voor juristen als voor niet-juristen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Bestuderen literatuur, casus en andere studiematerialen.
  Verzamelen en delen bronnen op internet.
  Inleveren en beoordelen van schriftelijke opdrachten.
  Voorbereiden mondelinge voordrachten en discussies.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Excursie

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser

 • Vereiste voorbereiding door studenten: nader bekend te maken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper en/of opdrachten en/of voordracht(en), eventueel deels in groepen

Inleverprocedures

Nader bekend te maken.

Examenstof
Geen examen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Nader bekend te maken

Aanbevolen studiemateriaal

 • Nader bekend te maken

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. D.J.G. Visser

 • Werkadres: KOG Kamernummer B2.37

 • Bereikbaarheid: per mail met vermelding van mobiel telefoonnummer

 • Telefoon: 071-5277888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235

 • E-mail: IntellectueleEigendom@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Maximum aantal deelnemers: in beginsel 25.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.