Studiegids

nl en

Literair vertalen Russisch-Nederlands

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Studenten van Russische Studies dienen hun taalverwervingsvakken uit BA-2 te hebben afgerond (in zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. In geval van twijfel beslist de Examencommissie). Omdat er vertaald wordt van het Russisch naar het Nederlands, worden studenten geacht het Nederlands op moedertaalniveau te beheersen.

Beschrijving

Een inleiding in de theorie van het vertalen in het algemeen en het literair vertalen in het bijzonder, alsmede praktische oefening in het vertalen van Russische literaire teksten van verschillende aard (proza, poëzie, toneel). Speciale aandacht wordt besteed aan het vertalen van teksten van Maxim Osipov, die in 2022-2023 aan de Leidse universiteit verbonden is als gastschrijver.

Leerdoelen

  • Kennis van de inzichten van de vertaalwetenschap;

  • Inzicht in het vertaalproces; vergelijking van bestaande vertalingen;

  • Inzicht in stilistische variaties in het Russisch en het Nederlands;

  • Praktische oefening in het vertalen (proza, toneel, poëzie)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

1e vertaling 1X
Mondelinge presentatie 1X
Class performance (participatie in discussie, huiswerk) 1X
Eindvertaling 3X

Weging

Voor de weging van de afzonderlijke onderdelen zie hierboven (toetsing).
Een student is voor het vak geslaagd, indien het gewogen gemiddelde van alle studieresultaten een 6,0 of hoger bedraagt.

Herkansing

Alleen de eindvertaling kan herkanst worden, overige onderdelen dienen gecompenseerd te worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de eindvertaling wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de vertaling plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Arthur Langeveld, Vertalen wat er staat. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2013.

  • Ton Naaijkens, Cees Koster, Henri Bloemen, Caroline Meijer (samenstelling & redactie), Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2004.

  • Peter Verstegen, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap, 1993: Hfdst. 1, § 12, pp. 59-66 en Hfdst. 2, § 1, pp. 67-74 (zie Brightspace)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

O.F. Boele (o.f.boele@hum.leidenuniv.nl), Y. Bloemen (ybloemen@ziggo.nl), S.J. Epema (info@arcarus.nl)

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen