Studiegids

nl en

Hong Kong: Ontwikkelingen vanaf de Eerste Opiumoorlog tot aan het heden

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Er gelden geen toegangseisen voor dit vak.

Beschrijving

Dit college gaat over de geschiedenis en ontwikkeling van Hong Kong. Er wordt eerst aandacht besteed aan de periode vanaf de Eerste Opiumoorlog tot en met 1997, het jaar waarin Hong Kong de status van Speciale Administratieve Regio heeft gekregen voor de komende vijftig jaar. Vervolgens wordt er nader ingegaan op de ontwikkelingen in Hong Kong na 1997 tot aan het heden. Gedurende de colleges zullen zowel politieke en economische aspecten als sociaal maatschappelijke en culturele aspecten besproken worden.

Leerdoelen

  • Kennis over de geschiedenis en ontwikkeling van Hong Kong en dit in een breder politieke en maatschappelijke context kunnen plaatsen.

  • Inzicht in verschillende perspectieven op de ontwikkelingen in Hong Kong en de impact daarvan op de Hong Kongse/Chinese/internationale maatschappij.

  • Vaardigheden krijgen in het analyseren en beoordelen van vakwetenschappelijke literatuur, schrijven van bondige samenvattingen van wetenschappelijke artikelen, opbouwende kritiek leveren en ontvangen tijdens discussies met medestudenten, schrijven van een onderbouwde paper.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Korte schrijfopdrachten 30%

  • Paper 70%

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen, met als aanvullende eis dat de paper een voldoende (5,5 of hoger) moet zijn om dit vak te halen.

Herkansing

Studenten die het vak niet hebben gehaald (gemiddelde cijfer van 5,49 of lager, of een onvoldoende voor de paper) mogen hun paper herkansen. De korte schrijfopdrachten tellen mee bij het gewogen gemiddelde en kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Geen