Studiegids

nl en

Antropologie van de Chinese religies

Vak
2022-2023

Dit vak komt in de plaats van Contemporary Chinese Society and Globalization

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Verschillende ideeën over religie in China zijn in het verleden gangbaar geweest: terwijl aan de ene kant beweerd werd dat China geen religie kende, betoogde men aan de andere kant dat China een “religieuze staat” is. Waar in het eerste geval voorbij wordt gegaan aan de rijke tradities van goden, mediums en priesters die in China actief waren en zijn, lijkt het tweede weer in tegenspraak met de realiteit van het moderne China waar een — in naam tenminste — atheïstische partij aan de macht is. Om deze tegenstelling te begrijpen is het niet alleen nodig om inzicht te krijgen in de praktijk van China’s verschillende religieuze tradities, maar ook om ons begrip van het concept “religie" tegen het licht te houden.

In dit collega zal de huidige praktijk van religie in de Chinese wereld vanuit een etnografische invalshoek worden belicht. Na een eerste kennismaking via video- en beeldmateriaal en klassieke antropologische benaderingen van religie in de Chinese wereld, verschuift de focus naar het heden en de rol van religie en ritueel in het moderne China en erbuiten en de wetenschappelijke bestudering hiervan.

Leerdoelen

  • inzicht in de antropologische benaderingen van religie in China

  • verdieping van de kennis van het moderne China door bestudering van de huidige praktijk van religie in de Chinese wereld

  • verdere ontwikkeling van academische vaardigheden, inclusief het lezen en analyseren van etnografisch onderzoek en mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Seminar/werkgroep

Toetsing en weging

Participatie: 20%
Schrijfopdrachten: 20%
Eindwerkstuk: 60%

Weging

Het eindcijfer zal gebaseerd zijn op alle vereiste onderdelen, naar de bovenstaande verhouding. Het cijfer voor het eindwerkstuk moet voldoende zijn (5,5 of hoger).

Herkansing

Wanneer het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, en/of het cijfer voor het eindwerkstuk onvoldoende is, krijgt de student gelegenheid te herkansen. De mogelijkheid tot herkansing zal alleen worden geboden wanneer de student voor ieder van de toetsdelen een serieuze poging heeft gedaan. De herkansing zal bestaan uit een gereviseerde versie van het eindwerkstuk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Geen