Studiegids

nl en

Mentoraat

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het eerste jaar.

Beschrijving

De basis voor een goed verloop van je bachelor wordt in het eerste jaar gelegd. Intensieve, persoonlijke studiebegeleiding is kenmerkend voor de opleiding Bestuurskunde. De eerstejaarsstudiebegeleiding in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) bestaat uit het eerstejaarsmentoraat en studieadviezen.

Mentoraat BA1

Alle eerstejaarsstudenten zitten in een mentorgroep van ongeveer 25 mede-eerstejaars. Het mentoraat bestaat in semester 1 uit ongeveer 8 bijeenkomsten, waarin je o.a. elkaar leert kennen, wegwijs wordt gemaakt op de universiteit, informatie krijgt over verwachtingen vanuit de universiteit, extra advies krijgt over academische en studievaardigheden en reflecteert op je studievoortgang- en houding. Daarnaast zijn er een paar bijeenkomsten waarin je elkaar, de universiteit, de studie of de stad beter leert kennen. In het tweede semester zullen er workshops aangeboden worden op het gebied van academische vaaradigheden, zoals onderzoek doen, academisch schrijven en presenteren.

Het mentoraat staat onder begeleiding van een studentmentor en docenttutor. De studentmentor is een ouderejaars Bestuurskundestudent die je verder kan helpen met praktische vragen en de overgang naar de universiteit. Je docenttutor is tevens een van je werkgroepdocenten in het eerste semester. Beiden zullen in het eerste semester aanwezig zijn om de mentoraatbijeenkomsten te (bege)leiden Naast deze groepsbijeenkomsten heb je in september of oktober ook een individueel gesprek, zodat je goed geïnformeerd wordt over diverse belangrijke studiegerelateerde zaken, zoals hoe de studie bevalt, je studievoortgang op dat moment, het BSA en mogelijke studievertraging. Dit gesprek heb je met studieadviseur (in geval van persoonlijke omstandigheden) of je docenttutor.

Studieadviezen BA1
Als je studievertraging hebt opgelopen of denkt op te lopen, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of ziekte, dan meld je dit binnen 30 dagen bij de studieadviseurs.

Tijdens het eerste jaar ontvang je schriftelijk twee of drie studieadviezen:

  • Rond 31 januari: het eerste niet-bindend studieadvies. De studieadviseurs nodigen studenten met 15 EC of minder vóór 1 februari uit voor een gesprek.

  • Rond half mei: als je nog niet voldoende punten hebt behaald, ontvang je een tweede niet-bindend studieadvies, (ondanks een eventueel positief eerste advies). Studenten met een beperkt aantal punten worden uitgenodigd voor een gesprek met een studieadviseur.

  • Uiterlijk 15 augustus: het tweede en definitieve bindend studieadvies. Studenten die behoefte hebben aan een gesprek kunnen zelf een afspraak maken met een studieadviseur.

Leerdoelen

Na afronding van het tutoraat BA1:

  • weten zij wat de universiteit van ze verwacht t.a.v. studiehouding, omgangsnormen, samenwerken, etc.;

  • weten zij wat academische vaardigheden zijn,

  • hebben ze gereflecteerd op hun studievoortgang- en houding

  • weten ze voor welke vragen ze bij wie of welke afdeling moeten zijn,

  • weten ze wat de mogelijkheden zijn tijdens hun studie, en

  • zijn ze op de hoogte van hun loopbaanperspectief.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Mentoraatbijeenkomsten met je docenttutor en studentmentor. Daarnaast ook workshops academische vaardigheden.

Studielast: circa 18 uur.

Toetsing en Weging

nvt.

Literatuurlijst

nvt

Inschrijven

Aanmelding verloopt automatisch via de werkgroepen.

Contact

Neem zo nodig contact op met je studentmentor, docenttutor of de studieadviseur.

Opmerkingen