Studiegids

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie I: Integratief Project 'De Responsieve Overheid'

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

In dit vak bestuderen en analyseren studenten een actueel en praktijkrelevant bestuurskundig vraagstuk, waarbij ze worden uitgedaagd de theorieën en concepten uit de vakken van het eerste jaar en de verworven methodologische vaardigheden te integreren en toe te passen. Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. In de hoorcolleges krijgen studenten een algemeen kader om theorie en data-analyse te koppelen. In de werkcolleges werken zij onder begeleiding van een docent aan een groepspaper.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen de studenten:

  • vanuit een multidisciplinaire probleembenadering een actueel bestuurskundig en praktijkrelevant vraagstuk onderzoeken, waarbij ze gebruik maken van concepten en methodologische vaardigheden die centraal staan in het eerste jaar BBO.

  • in een groep een onderzoeksopzet maken en uitvoeren.

  • in een groep samenwerken en gezamenlijk tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht komen.

  • een presentatie geven over hun onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit vier hoorcolleges en zeven werkgroepen. De werkcolleges zijn verplicht voor alle studenten. Studenten mogen één werkgroep missen, mits zij dit van tevoren aangeven bij de werkgroepdocent én zij hier een geldige reden voor hebben. Studenten die twee of meer werkgroepen missen, voldoen niet aan de aanwezigheidsplicht van het vak en kunnen derhalve het vak niet meer halen. Aan alle werkgroepopdrachten moet tijdig zijn voldaan om het vak met een voldoende af te ronden.

Contacturen hoorcolleges: 4 × 2 uur = 8 uur
Contacturen werkcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur
Overige uren (118 uur): zelfstudie en (met begeleiding) opdrachten/werkstukken maken, etc.

Toetsing en weging

De beoordeling van dit vak zal gebaseerd zijn op drie becijferde opdrachten en één pass/fail-opdracht:
1. Onderzoeksopzet (15%)
2. Presentatie (15%)
3. Groepspaper (70%)
4. Review (pass/fail)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen. Om de cursus te behalen, moet het cijfer voor het groepspaper minimaal een 5,5 zijn.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Dit vak bouwt voort op literatuur uit voorgaande vakken. Aanvullende artikelen worden gedeeld in de vakwijzer en op Brightspace. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en Google Scholar en dienen voorafgaand aan het college en/of de werkgroepen gelezen te worden.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf dinsdag 13 december 13.00 uur.
Let op: inschrijven voor de werkgroepen is mogelijk vanaf woensdag 8 maart 13.00 uur.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Dr. B.J.T.H. Bernards en E.L. Visser, MSc.
Voor vragen, neem contact op met Bernard Bernards via b.j.t.h.bernards@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten van cohorten 2019-2020 en eerder die destijds BBO1: Kwantitatief Leeronderzoek niet hebben gehaald, moeten nu BBO1: Integratief Project in blok 4 volgen.