Studiegids

nl en

Foundations of Social Science and Public Administration

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

In dit vak staan twee vragen centraal: wat is (sociaalwetenschappelijke) kennis, en wat is bestuurskunde? In het vak koppelen we centrale debatten in de wetenschapsfilosofie aan de opkomst en ontwikkeling van bestuurskunde als wetenschapsveld. In het vak zal het probleem van afbakening centraal staan: hoe kunnen we onderscheid maken tussen wetenschap en pseudo of non-wetenschap? We zullen deze vraag aan de hand van verschillende filosofen, sociologen en bestuurskundigen behandelen. Zo komen we erachter wat er precies binnen de bestuurskunde valt, wat bestuurskundigen bestuderen en wat het verschil is tussen bestuurskunde en gerelateerde disciplines zoals economie, politocologie of rechten. Ook zien we hoe de vraag wat kennis is, relevant is voor het begrijpen van uitdagingen en puzzels die het maatschappelijk debat domineren en die je na je opleiding in het werkveld tegen zult komen.

Leerdoelen

 1. Studenten doen kennis op over het ontstaan van de bestuurskunde als wetenschapsveld.
 2. Studenten kunnen kritisch reflecteren op de manieren waarop bestuurskundigen in heden en verleden naar de bestuurskunde en de overheid keken.
 3. Studenten doen vaardigheden op in kritisch analyseren en schrijven door hun in deze cursus opgedane kennis toe te passen op actuele casussen.
 4. Studenten raken bekend met de voornaamste debatten en benaderingen in de filosofie van de sociale wetenschappen.
 5. Studenten zijn in staat het argument van een filosofische tekst samen te vatten en kritisch tegen het licht te houden.
 6. Studenten zijn in staat aan te geven op welke manier epistemologische vragen over de aard van sociale wetenschappen praktisch relevant zijn.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht. In geval van zwaarwegende, geldige redenen die zijn goedgekeurd door de studieadviseur kunnen studenten een werkgroep missen. In dat geval zal de student een vervangende opdracht moeten maken. Wanneer een student vanwege een geldige reden een werkcollege moet missen, moet voorafgaand aan het werkcollege contact opgenomen worden met de werkgroepdocent. Bij een afwezigheid wordt de student uitgesloten van de cursus, en dient de student de cursus bij de volgende gelegenheid opnieuw te volgen.

De studielast van deze cursus (140 uur in totaal) is als volgt verdeeld:

 • Hoorcolleges (7x2): 14 uur

 • Werkgroepen (6x2): 12 uur

 • Tentamen en inzage: 5 uur

 • Zelfstudie en opdrachten: 109 uur

Toetsing en weging

 • 1 schrijfopdracht: 100% van het eindcijfer

 • 1 groepspresentatie (pass/fail)
  Voor de schrijfopdracht moet minimaal een 5.5 worden gehaald.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

 • Dooremalen, H., De Regt, H., Schouten, M. 2007/2015. Exploring Humans. Philosophy for the Social Sciences. A Historical Introduction. Amsterdam: Boom.

 • Een selectie van artikelen, te vinden in de syllabus.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudymap of uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken is mogelijk vanaf tba. Let op: registratie voor de werkgroepen opent op tba. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. L. Dorren l.dorren@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen