Studiegids

nl en

Kwalitatieve Methoden

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

Waarom wantrouwen (sommige) burgers het Rijksvaccinatieprogramma? Welke redenen hebben jongeren om te protesteren tegen het huidige klimaatbeleid? Hoe ervaren ouderen die gebruikmaken van de Wmo de nadruk op ‘versterken van eigen regie’ door Wmo-consulenten? Om een diepgaand antwoord te krijgen op dergelijke vragen is kwalitatief onderzoek noodzakelijk. Binnen deze cursus staan technieken van kwalitatieve dataverzameling en data-analyse centraal. Studenten zullen zelf een kleinschalig onderzoek opzetten. De hoorcolleges en werkcolleges zijn zodanig opgezet dat studenten begeleid worden in het aanleren en toepassen van verschillende methoden en technieken. De hoorcolleges zijn gericht op hoe studenten methoden als interviewen en coderen kunnen toepassen, hoe zij de kwaliteit van (het eigen) onderzoek kunnen beoordelen, en hoe zij hun bevindingen en conclusies kunnen opschrijven. In de werkcolleges leren studenten de methoden zelf toe te passen en kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek. De verplichte literatuur is essentieel om een begrip te krijgen van de achtergrond van kwalitatieve methoden, en om deze goed te kunnen toepassen.

Leerdoelen

  • Je kunt de keuze voor kwalitatief onderzoek onderbouwen;

  • Je kunt een kwalitatief onderzoeksdesign opzetten;

  • Je kunt kwalitatieve data verzamelen en analyseren;

  • Je kunt rapporteren over kwalitatief onderzoek en de kwaliteit ervan beoordelen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

  • Zes hoorcolleges gericht op achtergrond & technieken (aanwezigheid sterk aangeraden)

  • Zeven werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

  • Zelfstudie en opdrachten

Aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht. Bij een afwezigheid wordt de student uitgesloten van de cursus, en dient de student de cursus bij de volgende gelegenheid opnieuw te volgen. Een werkcollege kan eenmalig gemist worden wanneer een student hiervoor zwaarwegende, geldige redenen heeft die zijn goedgekeurd door de studieadviseur. In dat geval moet er een vervangingsopdracht gemaakt worden. Wanneer een student vanwege een geldige reden een werkcollege moet missen, moet voorafgaand aan het werkcollege contact opgenomen worden met de werkgroepdocent.

Totale studielast van 140 uur.

  • 12 uur hoorcolleges

  • 14 uur werkcolleges

  • 114 uur zelfstudie en opdrachten

Toetsing en weging

Tussentijdse individuele opdracht die voor 50% meetelt voor het eindcijfer. Eindopdracht in groep die voor 50% meetelt voor het eindcijfer.

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor beide opdrachten minimaal een 5,5 te halen.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij alle opdrachten tijdig hebben ingediend. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar, omdat de groepsopdracht voortbouwt op de individuele opdracht. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. L. Dorren l.dorren@fgga.leidenuniv.nl https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/lars-dorren

Opmerkingen