Studiegids

nl en

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde)

Vak
2023-2024

Er zijn meerdere mogelijkheden om de vrijekeuzeruimte van 30 EC in het derde bachelorjaar te vullen: studeren in het buitenland, stagelopen of een minor of keuzevakken volgen. Je kunt de invulling van de vrijekeuzeruimte het beste in het eerste semester van het derde studiejaar plannen zodat je bij terugkeer aan de derdejaarsvakken en het bachelorproject in het tweede semester kan deelnemen.

Studeren in het buitenland

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren is via een uitwisselingsprogramma. De aanmelddeadlines voor uitwisseling van Erasmus is 7 november en universiteitsbrede uitwisseling is 1 december. Voor de meeste universiteiten buiten Europa dien je een gemiddelde van minimaal 7 te hebben op het moment van aanmelding.

Verdere details vind je op de webpagina Studeren in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van het Instituut Bestuurskunde.

Stage

Stagelopen is een manier om alvast praktijkervaring in of rond het openbaar bestuur op te doen. Je dient minimaal 400 uur voor 15 EC stage te lopen en minimaal 800 uur voor 30 EC. Tijdens de stage word je door een docent van het instituut en een medewerker van de stageverlenende organisatie begeleid. Alleen aan vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend. Je dient 90 EC aan Bestuurskundevakken te hebben behaald, inclusief je propedeuse.

Verdere details vind je op de webpagina Stage bachelor. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Minor

Met een minor kun je je in een extra discipline naast Bestuurskunde specialiseren. Studenten kunnen een minor binnen of buiten de Universiteit Leiden volgen. Een voorwaarde voor het volgen van een minor is dat je je propedeuse hebt behaald. Het instituut dat de minor aanbiedt, bepaalt uiteindelijk of deze voorwaarde wordt gehandhaafd. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is in de Studiegids te vinden.

Na het (volledig) behalen van een minor aan de Universiteit Leiden of LDE-minor, stuur je een e-mail naar het OSC om de minor aan je studievereisten te koppelen. Voor goedgekeurde minoren aan de Technicsche Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam (en sommige LDE-minoren) dien je achteraf een verzoekschrift extern onderwijs in uSis in. Voor minoren aan overige universiteiten dien je van tevoren zowel een verzoekschrift extern onderwijs in uSis in als een verzoek bij de examencommissie voor de inhoudelijke goedkeuring.

Verdere details vind je op de webpagina Minoren. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Keuzevakken

Studenten mogen bijna alle aangeboden keuzevakken binnen de Universiteit Leiden volgen om de vrijekeuzeruimte van 30 EC te vullen (zie 'Nadere informatie t.b.v. keuzevakken en minoren'). De keuzevakken die niet gevolgd mogen worden zijn beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van 2022-2023. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is te vinden in de Studiegids. Voor keuzevakken aan overige universiteiten dien je van tevoren een verzoekschrift extern onderwijsin uSis in en dien je een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring. Let op: het gemiddelde niveau van de vrijekeuzeruimte dient van gemiddeld vak niveau 200 te zijn en tenminste één vak van niveau 300 te bevatten.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Nadere informatie t.b.v. keuzevakken en minoren

Bestuurskundestudenten mogen WEL de volgende vakken als keuzevakken volgen:

 • EBM-studenten mogen bijna alle BBO-specifieke vakken volgen, mits de EBM-studenten voldoen aan de eventuele ingangseisen van de BBO-vakken. Alleen het vak Economie in Hoofdlijnen kan niet worden gevolgd als keuzevak.

 • BBO-studenten mogen bijna alle EBM-specifieke vakken volgen, mits de BBO-studenten voldoen aan de eventuele ingangseisen van de EBM-vakken. Alleen de vakken Micro- en Macro-Economie kunnen niet gevolgd als keuzevak worden.

 • Alle minoren en keuzevakken van de Universiteit Leiden, m.u.v. minoren of losse vakken die uitgesloten zijn o.b.v. art 3.2.7 en 3.2.8. van de OER (zie ook hieronder).

 • Alle minoren uit het LDE-verband, m.u.v. minoren die uitgesloten zijn o.b.v. art 3.2.7. van de OER (zie ook hieronder).

Deze vakken mogen Bestuurskundestudenten NIET volgen:

 • Vakken aangeboden als keuzevakken die ook deel uitmaken van het Bestuurskundecurriculum. Het is niet toegestaan om het vak International Regulation te volgen als keuzevak.

 • Alle minoren en afzonderlijke vakken uit die minoren die in de OER (3.2.7) staan:

 1. Public Administration: Multi-Level Governance, Universiteit Leiden
 2. Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management, Universiteit Leiden
 3. Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering , Universiteit Leiden: EBM-studenten mogen deze minor niet volgen. BBO-studenten mogen deze minor wel volgen, maar dienen vooraf contact op te nemen met de coördinator van de minor om een alternatief voor het vak 'Economie van de Publieke Sector' te bespreken. Daarnaast dienen zij te kiezen voor het vak 'Internationale Economische Betrekkingen'.
 4. Beleid en Management in de Publieke Sector, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. International and European Politics, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Een aantal door de faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgde vakken op het gebied van economie:
 1. Voor de afstudeerrichting BBO: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën.
 2. Voor de afstudeerrichting EBM: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën, Hervorming sociale regelgeving, Sociale zekerheid, Economic policy in the EU, Marktwerkingsvraagstukken.

Vermoed je overlap met je verplichte Bestuurskundevakken? Bijvoorbeeld doordat het gegeven wordt door een Bestuurskundedocent of omdat dezelfde literatuur wordt gebruikt? Dien dan een verzoek bij de examencommissie in met de vraag of je dat vak mag volgen. Zeker als je een vak gaat volgen van de afdeling Economie van de Faculteit Rechten is er kans op overlap met onze EBM- /economievakken. Het is aan te raden dit minimaal zes weken voor de start van het vak te doen. Vraag je geen toestemming en blijkt later dat het vak te veel overlap heeft, dan kan het vak niet in de vrijekeuzeruimte worden gezet.

Vakken buiten Bestuurskunde

Heb je interesse in een minor of keuzevakken van een universiteit van buiten de Universiteit Leiden? Of is een Leids vak niet als keuzevak aangemerkt? Neem contact op met de studieadviseurs voor meer informatie.

Zorg dat je als je elders vakken gaat volgen - binnen of buiten de universiteit - goed op de hoogte bent van wanneer je je precies kunt inschrijven. En zorg dat je weet of je je ook apart voor tentamens dient in te schrijven.

Vrijstelling vrijekeuzeruimte

Volg je momenteel of heb je een andere bacheloropleiding aan een universiteit gevolgd? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de vrijekeuzeruimte met vakken van deze andere opleiding vrij te laten stellen. Voor vakken binnen de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift vrijstelling in uSis in (op die webpagina kan je ook de voorwaarden vinden). Voor vakken van buiten de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift extern onderwijs in uSis in en dien je een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Geïnteresseerd in muziek, beeldende kunst en vormgeving? ACPA biedt onderwijs aan in de vorm van keuzevakken, talentmodules Practicum Musicae (PM) en Practicum Artium (PA) en Honours classes.

Verdere details vind je op de webpagina Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Neem voor meer informatie contact op met acpa@hum.leidenuniv.nl.