Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management I: Integratief project markt en overheid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor bachelor Bestuurskunde (EBM) studenten.

Beschrijving

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld: cultuurbeleid, groene energie, financiering van het hoger onderwijs en hervorming van de woningmarkt. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering met gebruik van kwalitatieve methoden (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepen en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

 • De student kan zelfstandig een analyse maken van een economisch-bestuurlijk vraagstuk aan de hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website, de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Groepsbegeleiding

 • Presentatie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

 • Contacturen: 18u

 • Uren zelfstudie: 122u

Toetsing en weging

Prestentatie/pitch conceptpaper: 10% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk met een vervangende opdracht.
Eindversie paper: 90% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk.

De eindversie van het paper (90%) dient voldoende te zijn. Een onvoldoende voor de presentatie/pitch (10%) kan gecompenseerd worden door het cijfer voor het eindpaper.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

 • Informatie over toetsing vind je op de website.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.

 • Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de studiegids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • B.E. Baarsma, C.C. Koopmans en J.J.M. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications. NB: online gratis beschikbaar.

 • J.W. Kingdon (2011) Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.

 • Aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp van het werkstuk.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

L.M.J. van Doorn MSc l.m.j.van.doorn@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen