Studiegids

nl en

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.
Dit vak veronderstelt kennis van de vakgebieden Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Statistiek en Kwantitatief Onderzoek.

Beschrijving

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Statistiek en Kwantitatieve Methoden. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, ontslagbescherming, pensioenen, de rol van vakbonden en migratiebeleid. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking en effecten van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

  • Na afronding van dit vak kan de student de economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten beschrijven en analyseren.

  • De student kan de theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid toepassen om beleidsadvies te formuleren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges (verplichte aanwezigheid)

  • Presentaties

De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep krijg je géén cijfer voor de werkcolleges en kun je zodoende het vak niet meer met een voldoende afronden.

  • Totale studielast: 140u

  • Contacturen: 33 uur o 14 u hoorcollege o 14 u werkgroepen o 5 u tentamen + inzage

  • Zelfstudie: 107 uur

Toetsing en weging

Bespreking van wetenschappelijk artikel in de werkgroep en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. De weging is 15% voor de bespreking wetenschappelijk artikel (herkansing niet mogelijk) en 85% voor het tentamen.

Compensatie van een onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel met een voldoende voor het tentamen is toegestaan, omgekeerd is dit niet het geval. Indien een onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel en een voldoende voor het tentamen leidt tot een onvoldoende eindcijfer, dan kan de onvoldoende voor de bespreking van het wetenschappelijke artikel worden herkanst.

Deelcijfers behaald tijdens het academiejaar 2022-2023 blijven geldig in het academiejaar 2023-2024.
Informatie over toetsing vind je op de website. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de studiegids.

Herkansing

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via MyStudymap.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Boeri, T. and J. van Ours (2021) The Economics of Imperfect Labor Markets. Third Edition. Princeton: Princeton University Press.

  • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster. Registratie voor vakken via My Studymap is mogelijk vanaf t.b.a.

Na inschrijving voor een tentamen dien je jouw deelname nog te bevestigen via MyStudymap. Doe je dit niet, dan word je uiteindelijk weer uitgeschreven voor het tentamen en mag je niet deelnemen.
Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis. Gast-/contract-/exchangestudenten hoeven hun deelname aan de tentamens ook niet te bevestigen via MyStudymap.

Contact

Prof. dr. O. van Vliet.

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie (contact), of via een e-mail naar de docent: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen