Studiegids

nl en

Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

In dit vak gaan we in op de empirische analyse van de effecten van sociaal-economisch beleid en de toepassing van deze empirische analyse. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties, Beleid 1 en Kwantitatieve Methoden. In dit vak worden econometrische methoden behandeld voor de empirische analyse van de effecten van beleidsinstrumenten op het gebied van bijvoorbeeld werkloosheid en ontslagbescherming. We richten ons in het bijzonder op het identificeren van correlaties en causale effecten met behulp van bestaande (panel) datasets. Voor het analyseren van deze data maken we gebruiken van technieken zoals fixed effects modellen, IV-regressie en difference-in-difference analyse. Het interpreteren, kritisch beoordelen en repliceren van state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de effecten van beleidsinstrumenten en eigen aanvullingen op dit wetenschappelijke onderzoek staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student kennis van empirisch onderzoek op het terrein van sociaaleconomisch beleid.

  • Na afronding van het vak beheerst de student methoden en technieken om zelfstandig onderzoek te doen op het terrein van sociaaleconomisch beleid.

  • Na afronding van het vak is de student in staat om zelfstandig een empirisch onderzoek op het gebied van sociaaleconomisch beleid uit te voeren.

  • Na afronding van het vak is de student in staat om over empirisch onderzoek te rapporteren.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Werkcolleges/computerpractica (verplichte aanwezigheid).
De werkcollegebijeenkomsten en computerpractica zijn verplicht. Je mag er hiervan in totaal één missen zonder opgaaf van reden. Mis je er meer dan één dan kun je het vak niet afronden met een voldoende.

  • Contacturen: 18 uur

  • Uren zelfstudie: 122 uur

Toetsing en weging

Studenten werken in kleine groepjes aan opdrachten. De weging van deze onderdelen is als volgt:

  • Opdracht 1: 25%

  • Opdracht 2: 25%

  • Opdracht 3: 50% (herkansbaar)

Onderlinge compensatie tussen de opdrachten is mogelijk.

Deelcijfers behaald in het voorgaande academiejaar blijven geldig in het huidige academiejaar.

Meer informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de studiegids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

  • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. J. Been
E-mail: j.been@law.leidenuniv.nl

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, Contact, of via een e-mail naar de docent.

Opmerkingen