Studiegids

nl en

Bedrijfseconomie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde. Dit vak wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel bij profit als non-profitorganisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden en interne en externe berichtgeving.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, liefdadigheidsorganisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan professionals die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de financieel-economische vraagstukken binnen de bedrijfseconomie. Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • Ondernemingen en hun functies in de economie;

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening (resultatenrekening), kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie te kunnen besturen (interne verslaggeving);

 • De beoordeling van investeringsprojecten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Voor de studenten zijn de werkgroepsessies en het maken van de opgaven verplicht.

 • Contacturen: 28 uur (14 u hoorcolleges, 14 u werkcolleges)

 • Toetsing: 5 uur (incl. inzage)

 • Zelfstudie: 107 uur

Toetsing en weging

Individuele toetsing;

 • Er is een online midterm en een fysiek (her)tentamen;

 • De uitslag van de midterm heeft een wegingsfactor van 20% voor het eindcijfer;

 • De uitslag van het (her)tentamen heeft een wegingsfactor van 80% voor het eindcijfer;

 • Het (her)tentamen heeft open vragen en opgaven;

 • De midterm kan niet worden herkanst.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Edumondo; Finance & Control. De online internet link (URL) wordt later bekend gemaakt.

 • Diverse slides per lecture (via Brightspace beschikbaar).

De cursusinformatie wordt ongeveer twee weken voor het begin van de cursus in Brightspace beschikbaar gemaakt. Het lesmateriaal wordt in zijn geheel open gezet, de opgaven in delen. Verder wordt Brightspace gebruikt voor het doen van mededelingen, het plaatsen van de resultaten van de midterm en het (her)tentamen.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.