Studiegids

nl en

Introductie Beleid

Vak
2023-2024

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de cursus Introductie Beleid zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. Dit vak is een eerste introductie op het beleidsvormingsproces. Het vak gaat in eerste instantie over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de uitvoering en de evaluatie van beleid. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de maatschappelijke en politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? Wat voor effect heeft dit op de beleidsuitkomst? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen en hoe deze besluiten worden uitgevoerd in de praktijk van het openbaar bestuur. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de evaluatie van beleid.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid;

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap;

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren;

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen;

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Wekelijkse opdrachten (meer informatie is terug te vinden op Brightspace).

Totale studielast: 140 uur

 • Hoorcolleges: 14 uur

 • Kennisclips: 3 uur

 • Toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Paper opdracht: 30 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 76 uur (zelfstudie)

 • Wekelijkse opdrachten: 12 uur (zelfstudie)

Toetsing en weging

 1. Tentamen (60%)
 2. Paper (40%)
 • Er is geen onderlinge compensatie mogelijk tussen beide onderdelen. Om het vak te kunnen behalen moet zowel het tentamen als de paper met een voldoende worden afgesloten.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels en Richtlijnen

Herkansing

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis en de hoofddocent hiervan op de hoogte te brengen.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

 • Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Literatuurlijst

 • Enkele wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken die via Brightspace of de LU bibliotheek te downloaden zijn.

 • De vakwijzer, die via Brightspace beschikbaar wordt gesteld, beschrijft waar de artikelen en hoofdstukken gevonden kunnen worden.

Inschrijven

Voor dit vak hoef je je niet zelf in te schrijven, je wordt ingeschreven door de opleiding. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr.mr. R.J. Anderson

Opmerkingen

Let op:
1. Het eerste hoorcollege vereist meteen een nodige voorbereiding. Zie de vakwijzer voor meer informatie.
2. Alle hoorcolleges worden 's avonds aangeboden. Zie je rooster.